Vergoeding buikwandcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een buikwandcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een buikwandcorrectie vergoeden wij uit de basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als:

  • Er sprake is van een verminking.
  • Er sprake is van een ernstige functiebeperking (onbehandelbare smetten in huidplooien of ernstige bewegingsbeperking).

Voor beide voorwaarden geldt dat u een jaar lang een stabiel gewicht moet hebben met een BMI kleiner dan 30. Of 35 nadat u een operatie hebt gehad om het gewicht te verminderen, bariatrische chirurgie genoemd.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2023 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor een buikwandcorrectie? Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Voor een buikwandcorrectie moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven