Vergoeding niet-spoedeisende zorg in het buitenland (geplande zorg)

Niet-spoedeisende zorg in het buitenland kunt u vergoed krijgen uit uw basisverzekering. Voorkom verrassingen: vraag van tevoren toestemming bij ons aan.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoeding mogelijk

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt soms een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed voor niet-spoedeisende zorg?

U krijgt een vergoeding voor zorg die u in Nederland ook vergoed zou krijgen. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van de zorgverlener die u kiest.

  • Gaat u naar een zorgverlener met contract?
    Dan krijgt u uw zorg gewoon vergoed, net als in Nederland. Wel betaalt u mogelijk een eigen bijdrage.
  • Gaat u naar een zorgverlener zonder contract?
    Dan krijgt u waarschijnlijk niet alles vergoed. En de kosten voor een behandeling in het buitenland zijn soms veel hoger dan in Nederland. Voorkom onverwacht hoge kosten en neem eerst contact op met het CZ Zorgteam voor meer informatie.

Vraag altijd toestemming aan

We adviseren u altijd toestemming bij ons aan te vragen voordat u naar het buitenland gaat voor geplande zorg. Zo voorkomt u vervelende verrassingen. In de volgende gevallen hebt u in ieder geval toestemming nodig:

  • U hebt in Nederland ook toestemming nodig voor uw behandeling
  • U wil naar een zorgverlener zonder contract

Toestemming aanvragen voor geplande zorg

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener in het buitenland. Met sommige ziekenhuizen in België en Duitsland hebben we een contract.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven