Vergoeding planbare zorg in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor planbare zorg in het buitenland (niet-spoedeisende hulp)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Planbare zorg is geen hulp die u met spoed nodig hebt. Wilt u zich buiten Nederland (uw woonland) laten behandelen, omdat er een lange wachtlijst is of er geen behandeling in Nederland mogelijk is? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Krijgt u de zorg bij een gecontracteerde zorgverlener dan hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijzen. We vergoeden dan de zorg volgens uw verzekeringsvoorwaarden en de afgesproken tarieven.

Krijgt u de zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan kunt u op 2 manieren een vergoeding krijgen:

  • U krijgt een vergoeding volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Misschien krijgt u niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
  • U krijgt een vergoeding volgens de Europese Verordening. In dat geval hebt u van ons vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier. De buitenlandse zorgverlener rekent dan met ons af volgens de tarieven van het behandelland.

Hebt u voor deze zorg in Nederland toestemming nodig van ons? Dan geldt dat ook voor deze zorg in het buitenland. Vraag een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan. U weet dan vooraf zeker of u de behandeling vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt. Lees meer over toestemming aanvragen voor geplande zorg.

Let op: In sommige gevallen kunnen de kosten voor een behandeling veel hoger zijn dan de kosten voor dezelfde behandeling in Nederland. Het is dus belangrijk dat u zich vooraf goed laat informeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen risico en eigen bijdrage

U betaalt wel een Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Hebben wij u toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en hebt u hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijgt u de kosten vergoed volgens de tarieven van het behandelland. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Geldt in het behandelland een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
? Dan moet u die zelf betalen aan de betreffende zorgverlener. Deze eigen bijdrage krijgt u mogelijk van ons achteraf vergoed. U kunt de rekening naar ons opsturen. Wij beoordelen dan of een vergoeding mogelijk is. Deze vergoeding wordt wel verrekend met een nog openstaand eigen risico. Geldt voor de zorg in Nederland ook een eigen bijdrage, dan wordt deze op de vergoeding ingehouden.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis met een contract:

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u