Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Compressieapparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. voor de compressieapparatuur. 
U betaalt wel eigen risico over de manchetten die horen bij de compressieapparatuur.​

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..​


Wat krijgt u vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een akkoordverklaring van ons hebt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Waar kunt u terecht voor compressieapparatuur?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor compressieapparatuur? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Uw leverancier moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Wij hebben hierbij de medische diagnose van uw specialist en een offerte van de leverancier nodig. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en hebt u een vervolgaanvraag? Dan moet u ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent de apparatuur. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.