Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een akkoordverklaring van ons hebt en als er sprake is van:

 • lymfoedemen van primaire of secundaire aard, van arm of been
 • veneuze, post-trombotische klachten, met oedeem
 • slecht werkende kuitspierpomp, die aanleiding geeft tot oedeem en ulcera
 • een borstamputatie waar lymfeklieren worden verwijderd
 • al bestaande Ulcera Cruris met oedeemvorming

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw specialist en een offerte van de leverancier mee. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en hebt u een vervolgaanvraag? Dan moet u ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

 • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Omruilgarantie van 6 maanden, als aanpassing/omruiling nodig is.
 • Geen lange wachttijden. De zorgaanbieder neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op t.b.v. een indicatiestelling.
 • Snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
 • Garantie van 12 maanden op de compressor en 6 maanden op de manchet.
 • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent de apparatuur. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar