Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een akkoordverklaring van ons hebt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

U betaalt wel eigen risico over de manchetten die horen bij de compressieapparatuur.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

Uw leverancier moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Wij hebben hierbij de medische diagnose van uw specialist en een offerte van de leverancier nodig. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en hebt u een vervolgaanvraag? Dan moet u ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent de apparatuur. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u