Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een akkoordverklaring van ons hebt en als er sprake is van:

 • lymfoedemen van primaire of secundaire aard, van arm of been
 • veneuze, post-trombotische klachten, met oedeem
 • slecht werkende kuitspierpomp, die aanleiding geeft tot oedeem en ulcera
 • een borstamputatie waar lymfeklieren worden verwijderd
 • al bestaande Ulcera Cruris met oedeemvorming

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw specialist en een offerte van de leverancier mee. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en hebt u een vervolgaanvraag? Dan moet u ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

 • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Omruilgarantie van 6 maanden, als aanpassing/omruiling nodig is.
 • Geen lange wachttijden. De zorgaanbieder neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op t.b.v. een indicatiestelling.
 • Snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
 • Garantie van 12 maanden op de compressor en 6 maanden op de manchet.
 • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent de apparatuur. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice