Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een akkoordverklaring van ons hebt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

U betaalt wel eigen risico over de manchetten die horen bij de compressieapparatuur.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor compressieapparatuur? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Uw leverancier moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Wij hebben hierbij de medische diagnose van uw specialist en een offerte van de leverancier nodig. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en hebt u een vervolgaanvraag? Dan moet u ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent de apparatuur. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven