Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een akkoordverklaring van ons hebt en als er sprake is van:

 • lymfoedemen van primaire of secundaire aard, van arm of been
 • veneuze, post-trombotische klachten, met oedeem
 • slecht werkende kuitspierpomp, die aanleiding geeft tot oedeem en ulcera
 • een borstamputatie waar lymfeklieren worden verwijderd
 • al bestaande Ulcera Cruris met oedeemvorming

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw specialist en een offerte van de leverancier mee. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en hebt u een vervolgaanvraag? Dan moet u ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

 • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Omruilgarantie van 6 maanden, als aanpassing/omruiling nodig is.
 • Geen lange wachttijden. De zorgaanbieder neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op t.b.v. een indicatiestelling.
 • Snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
 • Garantie van 12 maanden op de compressor en 6 maanden op de manchet.
 • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent de apparatuur. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice