Vergoeding aangepaste apparatuur voor computerbediening

Wat krijgt u vergoed voor aangepaste apparatuur om uw computer te gebruiken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Aangepaste apparatuur voor computerbediening krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Aangepaste apparatuur voor computerbediening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan aangepaste toetsenborden, oogbediening en hoofdbediening. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen met een visuele of motorische handicap. U leent dit hulpmiddel. Computers worden niet vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Waar kunt u terecht voor aangepaste apparatuur voor computerbediening?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor in- en uitvoerapparatuur of omgevingsbesturing:

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk
  • een offerte van uw leverancier

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: het hulpmiddel wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
  • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kunt u deze door de leverancier laten vervangen. U dient hiervoor een verzoek in bij ons (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij hebt u een offerte nodig van de leverancier van het hulpmiddel, met een toelichting op de reden van vervanging. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, hebt u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig en indien mogelijk ook van uw ergotherapeut.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier een aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.