Vergoeding aangepaste apparatuur voor computerbediening

Wat krijgt u vergoed voor aangepaste apparatuur om uw computer te gebruiken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Aangepaste apparatuur voor computerbediening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan aangepaste toetsenborden, oogbediening en hoofdbediening. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen met een visuele of motorische handicap. U leent dit hulpmiddel. Computers worden niet vergoed.

U krijgt de vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op invoer en uitvoerapparatuur, computerprogrammatuur of omgevingsbesturingsapparatuur.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk
  • een offerte van uw leverancier

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: het hulpmiddel wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
  • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kunt u deze door de leverancier laten vervangen. U dient hiervoor een verzoek in bij ons (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij hebt u een offerte nodig van de leverancier van het hulpmiddel, met een toelichting op de reden van vervanging. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, hebt u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig en indien mogelijk ook van uw ergotherapeut.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier een aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar