Vergoeding aangepaste apparatuur voor computerbediening

Wat krijgt u vergoed voor aangepaste apparatuur om uw computer te gebruiken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Aangepaste apparatuur voor computerbediening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan aangepaste toetsenborden, oogbediening en hoofdbediening. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen met een visuele of motorische handicap. U leent dit hulpmiddel. Computers worden niet vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor in- en uitvoerapparatuur of omgevingsbesturing:

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk
  • een offerte van uw leverancier

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: het hulpmiddel wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
  • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kunt u deze door de leverancier laten vervangen. U dient hiervoor een verzoek in bij ons (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij hebt u een offerte nodig van de leverancier van het hulpmiddel, met een toelichting op de reden van vervanging. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, hebt u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig en indien mogelijk ook van uw ergotherapeut.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier een aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven