Vergoeding daisy-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor daisy-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

De daisy-speler krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Met het zogenoemde digital audiobased information system (daisy) kunt u een digitaal ingesproken boek afluisteren. De daisy-speler is een draagbare cd-romspeler die niet kan worden vervangen door een reguliere cd-romspeler.

U kunt voor vergoeding van daisy-apparatuur in aanmerking komen als u visueel gehandicapt, motorisch gehandicapt of dyslectisch bent en geen boek of tijdschrift kunt lezen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor daisy-apparatuur:

Bestelt u daisy-apparatuur voor motorisch gehandicapten of dyslectici? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij stuurt u mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • bij een aanvraag in verband met dyslexie moet u een verklaring meesturen van een GZ-psycholoog of orthopedagoog
  • een offerte van uw leverancier

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Wilt u de daisy-apparatuur laten vervangen? Uw leverancier moet dan een toelichting op de reden van vervanging in het dossier opnemen. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, hebt u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven