Vergoeding diabetestestmateriaal

Wat krijgt u vergoed voor diabetestestmateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Bent u afhankelijk van insuline? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor diabetestestmateriaal.

Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering zijn glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaalt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed.

Dagprijs

Voor de vergoeding van diabetestestmateriaal heeft CZ gekozen voor de zogenaamde dagprijssystematiek. Deze systematiek houdt in dat CZ met uw leverancier een tarief per dag heeft afgesproken voor de levering van teststrips, lancetten, prikpennen en bloedglucosemeters. U betaalt hierdoor niet langer voor alle afzonderlijke diabetestestmaterialen maar voor een totale diabetesoplossing die bij uw situatie past.

Hebt u een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

CZ vergoedt verschillende bloedglucosemeters van goede kwaliteit. Het is aan u en uw arts om een keuze te maken. De keuzehulp bloedglucosemeter helpt u bij uw keuze. Na het beantwoorden van de vragen zien u en uw behandelaar welke meters bij uw persoonlijke situatie passen en vergoed worden. Als u één van deze meters aanklikt en helemaal onderaan op de pagina kijkt, ziet u welke leveranciers de meter aanbieden. De contactgegevens van deze leveranciers vind u vervolgens via Zorgvinden, door te zoeken op ‘diabetestestmateriaal’.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Nog vragen? We zijn er voor u