Vergoeding diabetestestmateriaal

Wat krijgt u vergoed voor diabetestestmateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Bent u afhankelijk van insuline? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor diabetestestmateriaal.

Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering zijn glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaalt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed. Hebt u een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.

Vanaf 1 januari 2014 krijgt u een vergoeding op basis van een categorie-indeling. Welke categorie op uw situatie van toepassing is, hangt af van hoe vaak u per dag insuline spuit.

  • 1A. Behandeling met insuline wordt overwogen. U bent nagenoeg uitbehandeld met bloedsuikerverlagende orale middelen. Vergoeding € 35,70 (eenmalig voor de looptijd van je verzekering).  
  • 1B. U hebt zwangerschapsdiabetes met of zonder gebruik van insuline. Vergoeding: € 228,48 (maximale vergoeding voor de duur van je zwangerschap).
  • 2. U hebt 1 tot 2 maal daags een insuline-injectie nodig. Vergoeding: € 0,43 per dag.
  • 3A. U hebt 3 of meer insuline-injecties per dag nodig. Vergoeding: € 1,60 per dag. 
  • 3B. U hebt 3 of meer insuline-injectie per dag nodig en het is medisch noodzakelijk dat de bloedglucosemeter voldoet aan persoonsgebonden eisen. Vergoeding: € 1,96 per dag. 
  • 4: U bent gebruiker van een insulinepomp. Vergoeding: € 2,73 per dag.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en zorg. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Bent u niet afhankelijk van insuline? Dan krijgt u een vergoeding van € 40,- voor teststrips als u een van deze aanvullende verzekeringen bij ons hebt: Basis, Plus, Top, Gezinnen of 50+.

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. Of bekijk de brochure met gecontracteerde leveranciers en hun aanbod.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar