Vergoeding diabetestestmateriaal

Wat krijgt u vergoed voor diabetestestmateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Bent u afhankelijk van insuline? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor diabetestestmateriaal.

Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering zijn glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaalt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed. Hebt u een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.

Categorie indeling

Niet iedereen hoeft hetzelfde aantal teststrips te gebruiken. Daarom zijn er categorieën gemaakt (zie hieronder). Gebruikers die binnen dezelfde categorie vallen, ontvangen gemiddeld hetzelfde aantal teststrips. Met uw diabetesteam bepaalt u hoe vaak u per dag insuline moet toedienen. Hiervan ontvangt u een voorschrift. Met dit voorschrift bepaalt de leverancier in welke categorie u wordt ingedeeld en hoeveel teststrips en lancetten voor u medisch noodzakelijk zijn, zodat u optimaal uw bloedglucosewaarde kunt meten.

  • 1A. Behandeling met insuline wordt overwogen. U bent nagenoeg uitbehandeld met bloedsuikerverlagende orale middelen. Vergoeding: € 31,70, eenmalig voor de looptijd van je verzekering.
  • 1B. U hebt zwangerschapsdiabetes met of zonder gebruik van insuline. Vergoeding: € 202,88, maximale vergoeding voor de duur van je zwangerschap.
  • 2. U hebt 1 tot 2 maal daags een insuline-injectie nodig. Vergoeding: € 0,40 per dag.
  • 3A. U hebt 3 of meer insuline-injecties per dag nodig. Vergoeding: € 1,39 per dag.
  • 3B. U hebt 3 of meer insuline-injectie per dag nodig en het is medisch noodzakelijk dat de bloedglucosemeter voldoet aan persoonsgebonden eisen. Vergoeding: € 1,74 per dag.
  • 4: U maakt gebruik van een insulinepomp waar een bloedglucosemeter aan gekoppeld zit. Met deze meter bedient u de insulinepomp. Vergoeding: € 2,57 per dag.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Dagprijs

Voor de vergoeding van diabetestestmateriaal heeft CZ gekozen voor de zogenaamde dagprijssystematiek. Deze systematiek houdt in dat CZ met uw leverancier een tarief per dag heeft afgesproken voor de levering van teststrips, lancetten, prikpennen en bloedglucosemeters. U betaalt hierdoor niet langer voor alle afzonderlijke diabetestestmaterialen maar voor een totale diabetesoplossing die bij uw situatie past.

Aanvullende verzekering

Bent u niet afhankelijk van insuline? Dan krijgt u een vergoeding van € 40,- voor teststrips als u een van deze aanvullende verzekeringen bij ons hebt: Basis, Plus, Top, Gezinnen of 50+.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Of bekijk de brochure met gecontracteerde leveranciers en hun aanbod.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen