Vergoeding drinkvoeding

Wat krijgt u vergoed voor drinkvoeding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Drinkvoeding krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Wat krijgt u vergoed?

Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. U krijgt de vergoeding als:

  • De drinkvoeding is voorgeschreven door een consultatiebureau-arts, arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderenzorg, medisch specialist, verpleegkundige specialist of een diëtist. Sondevoeding is voorgeschreven door uw behandelend arts of diëtist.
  • U geen gebruik kunt maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding
  • U lijdt aan een stofwisselingsstoornis
  • U lijdt aan een voedselallergie
  • U lijdt aan een resorptiestoornis
  • U lijdt aan een ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of
  • U daarop bent aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Waar kunt u terecht voor drinkvoeding?

Uw zorgverlener moet eerst voor de leverancier het formulier verklaring dieetpreparaten invullen.

Vervolgens kunt u terecht bij een leverancier met een contract voor dieetpreparaten:

De leveranciers met contract leveren door heel Nederland. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts mee.