Vergoeding dieetpreparaten

Dieetpreparaten zijn voedingsmiddelen met een andere samenstelling en in een andere vorm dan normale voeding. Het vult aan wat u zelf niet kunt eten of drinken door een ziekte of behandeling. Voorbeelden van dieetpreparaten zijn drinkvoeding en sondevoeding. Wat krijgt u vergoed voor dieetpreparaten?

Wat krijgt u vergoed?

Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. U krijgt de vergoeding als:

  • De drinkvoeding is voorgeschreven door een consultatiebureau-arts, arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderenzorg, medisch specialist, verpleegkundige specialist of een diëtist. Sondevoeding is voorgeschreven door uw behandelend arts of diëtist.
  • U geen gebruik kunt maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding
  • U lijdt aan een stofwisselingsstoornis
  • U lijdt aan een voedselallergie
  • U lijdt aan een resorptiestoornis
  • U lijdt aan een ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of
  • U daarop bent aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Uw zorgverlener moet eerst voor de leverancier het formulier verklaring dieetpreparaten invullen.

Vervolgens kunt u terecht bij een leverancier met een contract voor dieetpreparaten:

De leveranciers met contract leveren door heel Nederland. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts mee.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven