Vergoeding dieetpreparaten

Wat krijgt u vergoed voor dieetpreparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. U krijgt de vergoeding als:

  • de dieetpreparaten zijn voorgeschreven door een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist of een diëtist
  • u geen gebruik kunt maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding
  • u lijdt aan een stofwisselingsstoornis
  • u lijdt aan een voedselallergie
  • u lijdt aan een resorptiestoornis
  • u lijdt aan een ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of
  • u daarop bent aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Uw zorgverlener moet eerst voor de leverancier het 'formulier verklaring dieetpreparaten' invullen. Krijgt u de dieetpreparaten door uw huisarts voorgeschreven? Dan hebt u alleen een recept nodig.

Als u naar een leverancier gaat waar wij afspraken mee hebben gemaakt, dan beoordeelt de leverancier of u de dieetpreparaten krijgt vergoed. CZ heeft afspraken gemaakt met 2 leveranciers van dieetpreparaten. Zij voldoen allen aan de eisen die CZ stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • Medizorg B.V. kunt u bereiken op telefoonnummer: 0800 - 022 66 78 (spoed: (030) 669 12 40). Of per e-mail via voeding@medizorg.nl
  • Sorgente B.V. kunt u bereiken op telefoonnummer: (030) 850 20 65 (spoed: (030) 634 62 69). Of per e-mail via  teamdrinkvoeding@sorgente.nl

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts en een offerte van de leverancier mee.

Hebt u vooraf geen akkoordverklaring aangevraagd maar wel recht op vergoeding? Stuur dan de ingevulde 'landelijke artsenverklaring dieetpreparaten' mee met uw rekeningen. Wij beoordelen dan alsnog of de rekeningen vergoed kunnen worden.