Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

Wat krijgt u vergoed voor diëtetiek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

U kunt een diëtist bezoeken voor voedingsadvies bij aandoeningen als ondergewicht, diabetes of COPD. De diëtist geeft u advies over een dieet of aangepaste voeding. Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering als u een verwijzing hebt van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist.

  • Uw verwijzing is 3 maanden geldig. Start uw behandeling bij de diëtist dus binnen die tijd, anders hebt u een nieuwe verwijzing nodig. 
  • Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan krijgt u dit vergoed uit de basisverzekering en betaalt u geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening. De kosten van voedingsmiddelen krijgt u niet vergoed.
  • Heeft uw diëtist een contract met ons? Dan krijgt u per jaar 3 uur diëtetiek voor 100% vergoed. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 
  • Heeft uw diëtist geen contract met ons? Dan hangt de hoogte van de vergoeding voor 3 uur diëtetiek per jaar af van uw basisverzekering. 

Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

 

Aanvullende verzekering

Hebt u meer diëtetiek nodig? Uit sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een extra vergoeding.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Valt de vergoeding onder ketenzorg? Dan betaalt u geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

  • Gecontracteerde zorg: bij een gecontracteerde zorgverlener vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze zorgverlener hebben we afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 
  • Niet gecontracteerde zorg: krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde diëtist? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf.
  • Zorg bij de ziekte van Parkinson: gaat u naar een diëtist omdat u de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met diëtisten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt. 

Vind een diëtist. U kunt uw selectie verfijnen op: diëtetiek.

Hoe snel kunt u terecht bij: de diëtist?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een diëtist.