Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

Wat krijgt u vergoed voor diëtetiek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

U kunt een diëtist bezoeken voor voedingsadvies bij aandoeningen als ondergewicht, diabetes of COPD. De diëtist geeft u advies over een dieet of aangepaste voeding. Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering.

  • Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan krijgt u dit vergoed uit de basisverzekering en betaalt u geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening. De kosten van voedingsmiddelen krijgt u niet vergoed.
  • Heeft uw diëtist een contract met ons? Dan krijgt u per jaar 3 uur diëtetiek helemaal vergoed. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 
  • Heeft uw diëtist geen contract met ons? Dan krijgt u de 3 uur diëtetiek per jaar niet helemaal vergoed. Hoe hoog de vergoeding is, ligt aan de basisverzekering die u hebt.
  • Hebt u een verwijzing nodig? U hebt een verwijzing nodig als uw diëtist géén contract met ons heeft of als u jonger bent dan 18 jaar. De huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist kan de verwijzing geven.

Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

 

Aanvullende verzekering

Hebt u meer diëtetiek nodig? Uit sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een extra vergoeding.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Valt de vergoeding onder ketenzorg? Dan betaalt u geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

  • Gecontracteerde zorg: bij een gecontracteerde zorgverlener vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze zorgverlener hebben we afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 
  • Niet gecontracteerde zorg: krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde diëtist? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf.
  • Zorg bij de ziekte van Parkinson: gaat u naar een diëtist omdat u de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met diëtisten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt. 

Vind een diëtist. U kunt uw selectie verfijnen op: diëtetiek.

Hoe snel kunt u terecht bij: de diëtist?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een diëtist.