Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

Wat krijgt u vergoed voor diëtetiek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. Bij diëtetiek geeft een diëtist u advies over een dieet of aangepaste voeding. U moet deze diëtetiek volgen omdat u een bepaalde aandoening hebt. Uw behandeling bij de diëtist moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Heeft uw diëtist een contract met ons? Dan krijgt u 3 uur diëtetiek per jaar voor 100% vergoed. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Heeft uw diëtist geen contract met ons? Dan hangt de hoogte van de vergoeding voor 3 uur diëtetiek per jaar af van uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan krijgt u dit ook vergoed uit de basisverzekering. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening. De kosten van voedingsmiddelen krijgt u niet vergoed.

Aanvullende verzekering

Hebt u meer diëtetiek nodig? Uit sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een extra vergoeding.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Valt de vergoeding onder ketenzorg? Dan betaalt u geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een diëtist die een contract met ons heeft? Vind een diëtist. U kunt uw selectie verfijnen op: diëtetiek.

Gaat u naar een diëtist omdat u de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met diëtisten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt. Hebt u hulp of advies nodig bij het kiezen van uw diëtist ? Bel dan gerust met CZ Klantenservice: 088 555 77 77.