Vergoeding elastische kousen

Elastische kousen krijgt u soms vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100%

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering..

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

Elastische kousen (steunkousen)

U krijgt elastische kousen vergoed uit de basisverzekering als u:

  • problemen hebt met de lymfevaten of aderen, zoals spataderen
  • kousen in drukklasse 2,3 of 4 nodig heeft

Aan- en uittrekhulp

Een aan- en uittrekhulp krijgt u alleen vergoed:

  • in combinatie met elastische kousen
  • als deze meehelpt aan uw zelfstandigheid

Vervanging van uw kousen

Heeft u nieuwe kousen nodig? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. Deze beoordeelt of u nieuwe kousen kunt krijgen.

Waar kunt u terecht voor elastische kousen?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor elastische kousen of aan- en uittrekhulp:

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Voor armkousen, elektrisch gestuurde aan- en uittrekhulpen en overige compressie hulpmiddelen heeft u een akkoordverklaring nodig. U heeft ook een akkoordverklaring nodig als u naar een leverancier zonder contract gaat.