Vergoeding elastische kousen

Wat krijgt u vergoed voor elastische kousen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Elastische kousen worden gebruikt voor het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Hebt u elastische kousen nodig? Dan krijgt u een vergoeding voor elastische kousen en de aan- en uittrekhulp vanuit uw basisverzekering.

Let op: elastische kousen met drukklasse 1 worden niet vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: elastische kousen.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Aan- en/of uittrekhulpen die duurder zijn dan € 100,- leent u. Voor een aan- en uittrekhulp die meer kost dan € 100,- moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Ook moet u een akkoordverklaring aanvragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer?

Neem dan contact op met een leverancier waar afspraken mee zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u al een hulpmiddel van een door ons gecontracteerde leverancier? Ga dan terug naar deze leverancier.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice