Vergoeding elastische kousen

Elastische kousen krijgt u soms vergoed uit de basisverzekering.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100%

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

Elastische kousen (steunkousen)

U krijgt elastische kousen vergoed uit de basisverzekering als u:

  • problemen hebt met de lymfevaten of aderen, zoals spataderen
  • kousen in drukklasse 2,3 of 4 nodig hebt

Aan- en uittrekhulp

Een aan- en uittrekhulp krijgt u alleen vergoed:

  • in combinatie met elastische kousen
  • als deze meehelpt aan uw zelfstandigheid

Vervanging van uw kousen

Hebt u nieuwe kousen nodig? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. Deze beoordeelt of u nieuwe kousen kunt krijgen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor elastische kousen of aan- en uittrekhulp:

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Voor armkousen, elektrisch gestuurde aan- en uittrekhulpen en overige compressie hulpmiddelen hebt u een akkoordverklaring nodig. U hebt ook een akkoordverklaring nodig als u naar een leverancier zonder contract gaat.

Nog vragen? We zijn er voor u

Dinsdag 27 april 2021 zijn we gesloten vanwege Koningsdag.

Naar boven