Vergoeding elastische kousen

Elastische kousen krijgt u soms vergoed uit de basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100%

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

Elastische kousen (steunkousen)

U krijgt elastische kousen vergoed uit de basisverzekering als u:

  • problemen hebt met de lymfevaten of aderen, zoals spataderen
  • kousen in drukklasse 2,3 of 4 nodig hebt

Aan- en uittrekhulp

Een aan- en uittrekhulp krijgt u alleen vergoed:

  • in combinatie met elastische kousen
  • als deze meehelpt aan uw zelfstandigheid

Vervanging van uw kousen

Hebt u nieuwe kousen nodig? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. Deze beoordeelt of u nieuwe kousen kunt krijgen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor elastische kousen of aan- en uittrekhulp:

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Voor armkousen, elektrisch gestuurde aan- en uittrekhulpen en overige compressie hulpmiddelen hebt u een akkoordverklaring nodig. U hebt ook een akkoordverklaring nodig als u naar een leverancier zonder contract gaat.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven