Vergoeding elastische kousen

Wat krijgt u vergoed voor elastische kousen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Elastische kousen worden gebruikt voor het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Hebt u elastische kousen nodig? Dan krijgt u een vergoeding voor elastische kousen en de aan- en uittrekhulp vanuit uw basisverzekering.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Let op: elastische kousen met drukklasse 1 worden niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: elastische kousen.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Aan- en/of uittrekhulpen die duurder zijn dan € 100,- leent u. Voor een aan- en uittrekhulp die meer kost dan € 100,- moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Ook moet u een akkoordverklaring aanvragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer?

Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u al een hulpmiddel van een door ons gecontracteerde leverancier? Ga dan terug naar deze leverancier.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig?

Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.