Vergoeding ergotherapie

Wat krijgt u vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Last van dagelijkse ongemakken bij uzelf of uw kind door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? Dan krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde ergotherapeut? Vind een ergotherapeut.

Gaat u naar een ergotherapeut omdat u de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met ergotherapeuten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt.

Heb ik een verwijzing nodig?

U hebt een verwijzing nodig als uw ergotherapeut géén contract met ons heeft of als u jonger bent dan 18 jaar. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Hoe snel kunt u terecht bij: ergotherapie?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan u hierover informeren.

Nog vragen? We zijn er voor u