Vergoeding ergotherapie

Wat krijgt u vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Last van dagelijkse ongemakken bij uzelf of uw kind door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? En uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, jeugdarts, verpleegkundig specialist of medisch specialist heeft u doorverwezen naar een ergotherapeut? Dan krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar. U hebt hiervoor een verwijzing nodig. Uw behandeling ergotherapie moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is deze verwijzing niet meer geldig.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Is de ergotherapie voor een kind jonger dan 18 jaar? Dan kan uw kind 2 uur per jaar extra ergotherapie krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde ergotherapeut? Vind een ergotherapeut.

Gaat u naar een ergotherapeut omdat u de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met ergotherapeuten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt.

Hoe snel kunt u terecht bij: ergotherapie?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan u hierover informeren.

CZ Klantenservice