Vergoeding ergotherapie

Wat krijgt u vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Last van dagelijkse ongemakken bij uzelf of uw kind door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? Dan krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Bent u collectief verzekerd?

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor ergotherapie. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht voor ergotherapie?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor ergotherapie? Vind een ergotherapeut bij u in de buurt.

Heeft u ergotherapie nodig omdat u de ziekte van Parkinson heeft? Ga dan naar een gespecialiseerde ergotherapeut. Deze heeft meer kennis over uw ziekte en kan u beter helpen. Vind een ergotherapeut met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

U heeft een verwijzing nodig als uw ergotherapeut géén contract met ons heeft. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Hoe snel kunt u terecht bij de ergotherapeut?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor ergotherapie. U kunt binnen maximaal 5 werkdagen terecht bij de ergotherapeut.