Vergoeding ergotherapie

Wat krijgt u vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Last van dagelijkse ongemakken bij uzelf of uw kind door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? Dan krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor ergotherapie? Vind een ergotherapeut bij u in de buurt.

Hebt u ergotherapie nodig omdat u de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde ergotherapeut. Deze heeft meer kennis over uw ziekte en kan u beter helpen. Vind een ergotherapeut met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

U hebt een verwijzing nodig als uw ergotherapeut géén contract met ons heeft. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Ergotherapie: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan u hierover informeren.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven