Vergoeding ergotherapie

Wat krijgt u vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Heeft uw kind of uzelf last van dagelijkse ongemakken door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? En uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, jeugdarts, verpleegkundig specialist of medisch specialist heeft u doorverwezen naar een ergotherapeut? Dan krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar. U hebt hiervoor een verwijzing nodig. Uw behandeling ergotherapie moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is deze verwijzing niet meer geldig.

U krijgt een vergoeding vanuit uw basisverzekering als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en zorg.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Is de ergotherapie voor een kind jonger dan 18 jaar? Dan kan uw kind 2 uur per jaar extra ergotherapie krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Hebt u een mantelzorger? Dan kan uw mantelzorger 2 uur ergotherapie begeleiding krijgen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een ergotherapeut die een contract met ons heeft? Vind een ergotherapeut.

Gaat u naar een ergotherapeut omdat u de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met ergotherapeuten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt.

Hebt u hulp of advies nodig bij het kiezen van uw ergotherapeut? Bel dan gerust met CZ Klantenservice: 088 555 77 77.

Hoe snel kunt u terecht?