Vergoeding eventrecording

Wat krijgt u vergoed voor eventrecording? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Met eventrecording wordt een hartfilmpje (ook wel elektrocardiogram of ECG genoemd) gemaakt met een apparaatje dat u bij u draagt. Het apparaat registreert onregelmatigheden in het hartritme op het moment dat deze zich voordoen.

Klopt uw hart onregelmatig? Uw huisarts kan beoordelen of het nuttig en nodig is om een hartritmemeting te maken met eventrecording. U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. In 2020 was het verplicht eigen risico ook € 385.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Krijgt u het apparaatje voor eventrecording in het ziekenhuis?

Dan horen de kosten voor de huur van het apparaatje en het uitlezen ervan bij de kosten van uw behandeling. Voor uw behandeling betaalt u eigen risico.

Krijgt u het apparaatje voor eventrecording via de huisarts?

Dan betaalt u geen eigen risico voor de huur van het apparaatje. Voor het laten uitlezen van het apparaatje betaalt u wel eigen risico. Dit valt onder laboratoriumkosten.

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u de apparatuur niet meer nodig? Dan meldt u dit aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven