Vergoeding fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijgt u (of uw kind) vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk uw maximale vergoeding.

Vanaf de 1e behandeling: basisverzekering

Staat de aandoening van uw kind in de lijst? Dan krijgt uw kind de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio-of oefentherapeut kan u hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 • U betaalt geen eigen risico1
 • U betaalt geen eigen bijdrage2
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel van de behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering

Krijgt u geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar uw vergoeding uit uw aanvullende verzekering. Gaat u naar een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan is de vergoeding 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Waar kunt u terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Zoek een therapeut bij u in de buurt.

Bij bepaalde aandoening

Voor onderstaande behandelingen sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, want zij bieden u de beste zorg.

 • Fysiotherapie bij lymfoedeem
  Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem. 

 • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
  De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. 

 • Bekkenfysiotherapie
  De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten. 

Niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijgt u geen volledige vergoeding. U hebt bij deze niet-gecontracteerde therapeuten een akkoordverklaring nodig.

Wilt u meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Hebt u nog vragen?

Wilt u meer informatie over deze vergoeding? Bel ons of stuur uw vraag naar CZ Klantenservice.

 1. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 en 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

  terug naar de tekst
 2. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

  terug naar de tekst