Vergoeding fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijgt u (of uw kind) vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk uw maximale vergoeding.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Vanaf de 1e behandeling: basisverzekering

Staat de aandoening van uw kind in de lijst? Dan krijgt uw kind de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio- of oefentherapeut kan u hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

Krijgt u geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar uw vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Waar kunt u terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Bij bepaalde aandoeningen

Voor onderstaande behandelingen sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, want zij bieden u de beste zorg.

  • Fysiotherapie bij lymfoedeem
    Vind een oedeemfysiotherapeut bij u in de buurt. Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem.
  • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
    Vind een fysio-of oefentherapeut met de specialisatie Parkinson. De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.
  • Bekkenfysiotherapie
    Vind een bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt. De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten.

Niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijgt u geen volledige vergoeding. U hebt bij deze niet-gecontracteerde therapeuten een akkoordverklaring nodig.

Wilt u meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Hoe snel kunt u terecht bij: fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck?

Hebt u fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

Nog vragen? We zijn er voor u