Vergoeding fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijgt u vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk uw maximale vergoeding.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

Staat uw aandoening in de lijst? Dan krijgt u de eerste 20 behandelingen of een deel daarvan vergoed, alleen als u één van onderstaande aanvullende verzekeringen hebt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

 1. Vergoeding
 1. Vergoeding

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

 • U betaalt geen Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  voor zorg uit de aanvullende verzekering
 • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan krijgt u een vergoeding van 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering

Vanaf de 21e behandeling krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio- of oefentherapeut kan u hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 • U betaalt wel een Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering.

Krijgt u geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar uw vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Waar kunt u terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Vind een therapeut bij u in de buurt.

Bij bepaalde aandoening

Voor fysio- of oefentherapie voor de behandeling van bepaalde aandoeningen, gaat u naar een speciaal daarvoor gecontracteerde therapeut. Zo krijgt u de beste zorg. Wij sluiten alleen contracten af met therapeuten die speciaal opgeleid zijn voor het uitoefenen van de behandeling van bijvoorbeeld:

 • Fysiotherapie bij lymfoedeem
  Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem.

 • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
  De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

 • Bekkenfysiotherapie
  De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten.

Niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijgt u geen volledige vergoeding. U hebt bij deze niet-gecontracteerde therapeuten een akkoordverklaring nodig. 
Wilt u meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Hoe snel kunt u terecht bij: fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck?

Hebt u fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.