Vergoeding fysio- of oefentherapie vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij kortdurende, acute klachten? Bekijk uw maximale vergoeding.

Vanaf de 1e behandeling: alleen aanvullende verzekering

U krijgt een vergoeding uit de aanvullende verzekering als u één van onderstaande aanvullende verzekeringen hebt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage1
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan krijgt u een vergoeding van 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Is uw behandeling in 2016 gestart en gaat deze in 2017 door? Kijk dan of uw fysio- of oefentherapeut in 2017 een contract met ons heeft. Anders krijgt u voor behandelingen in 2017 minder vergoed.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Waar kunt u terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Zoek een therapeut bij u in de buurt.

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijgt u geen volledige vergoeding. Wilt u meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Hebt u nog vragen?

Wilt u meer informatie over deze vergoeding? Bel ons of stuur uw vraag naar CZ Klantenservice.

  1. Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

    terug naar de tekst