Vergoeding looptherapie bij etalagebenen

Wat krijgt u vergoed voor looptherapie (gesuperviseerde looptherapie, GLT) bij etalagebenen stadium 2 (claudicatio intermittens)? Bekijk uw maximale vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Maximaal 37 behandelingen: basisverzekering

Voor looptherapie bij etalagebenen krijgt u maximaal 37 behandelingen uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt per 12 maanden. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • U betaalt wel Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering
  • Hebt u een Zorgbewustpolis? En gaat u naar een gecontracteerde fysiotherapeut? Dan krijgt u voor looptherapie bij etalagebenen (stadium 2) uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 automatisch terug voor 1 april van het volgende jaar. Benieuwd wat u precies terugkrijgt? Neem contact met ons op.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Vanaf de 38e behandeling: aanvullende verzekering

Hebt u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 38 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering als u het maximum aantal behandelingen per jaar uit uw aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde fysiotherapeuten hebben afgesproken.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor fysio- of oefentherapie bij etalagebenen? Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Wij contracteren voor deze behandeling alleen zorgverleners die zijn aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van etalagebenen. 

Wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Nog vragen? We zijn er voor u