Vergoeding looptherapie bij etalagebenen

Wat krijgt u vergoed voor looptherapie (gesuperviseerde looptherapie, GLT) bij etalagebenen stadium 2 (claudicatio intermittens)? Bekijk uw maximale vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Maximaal 37 behandelingen: basisverzekering

Voor looptherapie bij etalagebenen stadium 2 krijgt u eenmalig maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden uit de basisverzekering. Uw fysio- of oefentherapeut bepaalt samen met u en uw verwijzer hoeveel behandelingen nodig zijn.

 

Bij etalagebenen in stadium 1 of 4 kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Bij etalagebenen in stadium 3 is er vergoeding via het chronisch traject mogelijk. Hiervoor moet u vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

 


Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • U betaalt wel Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. 
  • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. 
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering
  • Hebt u een Zorgbewustpolis? En gaat u naar een gecontracteerde fysiotherapeut? Dan krijgt u voor looptherapie bij etalagebenen (stadium 2) uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 automatisch terug voor 1 april van het volgende jaar. Benieuwd wat u precies terugkrijgt? Neem contact met ons op.

 

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

 

Vanaf de 38e behandeling: aanvullende verzekering

Hebt u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 37 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering als u het maximum aantal behandelingen per jaar uit uw aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage

Bent u collectief verzekerd?

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor looptherapie. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor fysio- of oefentherapie bij etalagebenen? Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

 

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Wij contracteren voor deze behandeling alleen zorgverleners die zijn aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van etalagebenen.

 

Wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

 

Heeft u een verwijzing nodig?

U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Heeft u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.