Vergoeding looptherapie bij etalagebenen

Wat krijgt u vergoed voor looptherapie (gesuperviseerde looptherapie, GLT) bij etalagebenen stadium 2 (claudicatio intermittens)? Bekijk uw maximale vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

In 2016 krijgt u maximaal de eerste 20 behandelingen vergoed uit verschillende aanvullende verzekering. Daarna krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering. 

Aanvullende verzekering Vergoeding in 2016
Start  Geen vergoeding 
Basis  20 behandelingen 
Plus  20 behandelingen 
Top  20 behandelingen 
Jongeren  20 behandelingen 
Gezinnen  20 behandelingen
50+  20 behandelingen 

Vanaf 2017 krijgt u maximaal 37 behandelingen voor etalagebenen vergoed uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt per 12 maanden. Hebt u daarna nog fysiotherapie nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Bekijk de vergoeding uit de aanvullende verzekeringen in 2017.

Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Waar kunt u terecht?

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar