Vergoeding oefentherapie bij COPD

Wat krijgt u vergoed voor oefentherapie bij COPD? Bekijk uw maximale vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Vergoeding uit basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor oefentherapie als u COPD met COPD kent volgens de GOLD classificatie stadium 1 tot en met 4:  of hoger hebt. Het aantal behandelingen dat u krijgt hangt af van de GOLD betekent Chronic Obstructive Lung Disease (chronische obstructieve longziekten). De GOLD-classificatie wordt wereldwijd gebruikt en is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie..

In 2024 krijgt u:

  • Klasse A: 5 behandelingen in jaar 1 (12 maanden)
  • Klasse B1: 27 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 3 behandelingen per jaar vanaf jaar 2
  • Klasse B2, C en D: 70 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 52 behandelingen per jaar vanaf jaar 2

De therapeut bepaalt aan de hand van een vragenlijst en het aantal longaanvallen van de afgelopen 12 maanden in welke klasse u valt.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • U betaalt wel Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
  • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van welke basisverzekering u hebt.

Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Vergoeding aanvullende verzekering

Heeft u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de behandelingen uit de basisverzekering ook een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig hebt.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Bent u collectief verzekerd?

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor oefentherapie. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

Wij vergoeden fysiotherapie bij COPD alleen volledig bij fysiotherapeuten waar wij een contract mee hebben én die zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet. Deze therapeuten zetten zich extra in voor de behandeling van COPD. Zij hebben bijvoorbeeld een extra opleiding gevolgd en ze werken nauw samen met andere zorgverleners.

Is uw fysiotherapeut niet aangesloten bij Chronisch ZorgNet? Dan krijgt u het restitutiepercentage vergoed. Bij de Zorg-op-maatpolis is dit 75% en bij de Zorgbewustpolis 70%.

Wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Heeft u een verwijzing nodig?

U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De verwijzing is 12 maanden geldig maar er is geen herhaalverwijzing nodig indien de behandelingen langer duren. De therapeut doet dan verslag aan de behandelend arts. Start uw behandeling binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing, anders is de verwijzing niet meer geldig.