Vergoeding oefentherapie bij COPD

(Nieuwe vergoeding per 1 januari 2019)

Wat krijgt u vergoed voor oefentherapie bij COPD? Bekijk uw maximale vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Vergoeding uit basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor oefentherapie als u COPD met COPD kent volgens de GOLD classificatie stadium 1 tot en met 4:
Bij stadium 1 is er sprake van een milde vorm van COPD
Bij stadium 2 is er sprake van een matige vorm van COPD
Bij stadium 3 is er sprake van een ernstige vorm van COPD
Bij stadium 4 is er sprake van een zeer ernstige vorm van COPD.
  of hoger hebt. Het aantal behandelingen dat u krijgt hangt af van de GOLD betekent Chronic Obstructive Lung Disease (chronische obstructieve longziekten). De GOLD-classificatie wordt wereldwijd gebruikt en is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • Klasse A:  5 behandelingen in jaar 1
 • Klasse B:  27 behandelingen in jaar 1 en 3 behandelingen per jaar vanaf jaar 2
 • Klasse C en D:  70 behandelingen in jaar 1 en 52 behandelingen per jaar vanaf jaar 2

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 • U betaalt wel Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg of hulpmiddelen.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde oefentherapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van welke basisverzekering u hebt.

Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Vergoeding aanvullende verzekering

Hebt u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de behandelingen uit de basisverzekering ook een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig hebt.

 1. Vergoeding

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

 • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
 • U betaalt geen eigen bijdrage
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde fysiotherapeuten hebben afgesproken.

Waar kunt u terecht?

 • Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 
 • U kiest zelf uw fysio- of oefentherapeut. Vind een therapeut bij u in de buurt.
 • Wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Start uw behandeling binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing, anders is de verwijzing niet meer geldig.

 • De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig.
 • De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig.

CZ Klantenservice