Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor hulp in de GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Psychische problemen hebben te maken met uw gevoelens en gedachten. Het kan zijn dat u geestelijk in de knoop zit en psychologische hulp nodig hebt. Dan gaat u hiermee eerst naar uw huisarts. Hier kunt u mogelijk geholpen worden door een Praktijkondersteuner (POH-GGZ). Als uw klachten aanhouden of erger worden, kunt u een verwijzing krijgen voor de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor krijgt u een vergoeding uit uw basisverzekering.

* Generalistische basis GGZ

Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg bij een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat u lichte tot matige klachten hebt, of stabiele chronische problemen.

* Gespecialiseerde GGZ

Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. De behandeling kan plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk van een psychiater of psychotherapeut. U krijgt een vergoeding voor gespecialiseerde GGZ zonder opname of de eerste 3 jaar mét opname.

Hebt u na drie jaar nog een behandeling en een opname nodig in een instelling? Dan krijgt u dit vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bent u jonger dan 18 jaar? Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.

Voorkom financiële verrassingen

1. Zorg voor een verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, straatdokter, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Voor behandeling zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.

U hebt deze verwijzing niet (opnieuw) nodig als het gaat om spoedzorg. Of als u van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom.

2. Ga naar een gecontracteerde zorgverlener

U krijgt de vergoeding als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat waarmee CZ afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Bij een gecontracteerde zorgverlener bent u verzekerd van zorg/een therapie die voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Welke therapieën dat zijn, leest u in de lijst van interventies binnen de GGZ, die door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld.

Wilt u toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Dat is afhankelijk van de verzekering die u hebt. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Vraag ook of uw zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Heeft uw zorgverlener geen kwaliteitsstatuut? Dan vergoeden we uw zorg niet.

3. Basis GGZ? Eén traject per kalenderjaar

Zijn voor de behandeling van dezelfde zorgvraag meer trajecten nodig in één kalenderjaar? Dan moet u waarschijnlijk worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Soms zijn uitzonderingen mogelijk. Laat u vóór uw behandeling informeren. Bel onze klantenservice op 088 555 77 77 of lees de voorwaarden in het reglement.

4. Zeg uw afspraak op tijd af 

U krijgt geen vergoeding als u een afspraak voor psychische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.

Waar krijgt u géén vergoeding voor

Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente. U krijgt ook géén vergoeding voor onder andere:

  • Hulp bij problemen over werk, school of relatie
  • Intelligentieonderzoek
  • Dyslexiebehandeling
  • Coaching, training, cursussen
  • Orthopedagogische zorg
  • Behandeling van obesitas en eetverslaving
  • Keuringen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wordt u behandeld door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaalt u geen eigen risico. U betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.

Hebt u een Zorgbewustpolis? En gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan kunt u uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 terugkrijgen. Dit kan als een deel van de GGZ-behandeling online is (e-health). Een e-consult, e-mail of realtime beeldconsult met de zorgverlener telt niet. Aanmelden voor deze regeling of weten hoe het werkt? Neem contact met ons op.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde GGZ-zorgverlener? Vind een GGZ-zorgverlener.

Heeft uw zorgverlener een wachtlijst? En kunt u hierdoor niet (snel) terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur? Neem contact op met het CZ Zorgteam om te kijken of wachtlijstbemiddeling in uw situatie mogelijk is.

Hebt u de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat u recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of u in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz

De beste zorg door extra kwaliteitseisen

De behandeling van ernstige eet- of persoonlijkheidsstoornissen vraagt om specialistische kennis. Daarom sluiten we hiervoor alleen contracten met zorgverleners die extra opgeleid zijn of veel ervaring hiermee hebben. Met die zorgverleners maken we duidelijke afspraken over de kwaliteit die zij leveren. Zo kunt u rekenen op de beste zorg.

Lees meer over de extra kwaliteitseisen bij ggz

Hoe snel kunt u terecht bij: GGZ?

Hebt u geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

CZ Klantenservice