Vergoeding gespecialiseerde GGZ vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor hulp in de gespecialiseerde GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u specialistische GGZ nodig? Dan krijgt u een vergoeding uit uw basisverzekering. Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden. Gespecialiseerde GGZ zonder opname wil zeggen dat u uw hulpverlener regelmatig bezoekt voor uw behandeling, maar dat u thuis leeft en slaapt. Soms kan het wel zijn dat u moet worden opgenomen.

U hebt vanuit de basisverzekering recht op:

  • diagnostiek en psychotherapie waaronder psychoanalytische psychotherapie
  • andere specialistische GGZ zonder opname
  • de eerste 3 jaar van specialistische GGZ met opname

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ), een straatdokter (huisarts voor dak- en thuislozen) of medisch specialist. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig. Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan hebt u geen schriftelijke verwijzing nodig. Een nieuwe verwijzing van de huisarts is niet meer nodig als u door uw regiebehandelaar van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom.

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

U krijgt geen vergoeding als u een afspraak voor psychiatrische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.

Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Hebt u na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijgt u deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van CZ zorgkantoor.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Sinds 1 januari 2017 moet de GGZ-zorgverlener die u behandelt een kwaliteitsstatuut GGZ hebben. In het kwaliteitsstatuut staat wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Gaat u naar een GGZ-zorgverlener zonder contract met CZ? Dan raden wij aan om vooraf aan uw zorgverlener te vragen of deze beschikt over een kwaliteitsstatuut. Is dat niet het geval? Dan wordt deze zorg niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een psychiater of psychotherapeut die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Voor sommige aandoeningen hebben wij extra afspraken gemaakt met GGZ-zorgverleners. We hebben deze afspraken gemaakt voor:

Inzet van e-health

E-health kan onderdeel uitmaken van uw behandeling. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. CZ vindt het belangrijk dat mensen zelf regie over hun gezondheid nemen en dat is precies wat e-health doet. Het voordeel van e-health is dat zorg en ondersteuning aangeboden kan worden zonder dat u fysiek naar de zorgverlener hoeft, dus bijvoorbeeld gewoon vanuit huis.