Vergoeding gezichtsprothese

Wat krijgt u vergoed voor een gezichtsprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een gezichtsprothese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt. Gezichtsprothesen bedekken uw gezicht of een gedeelte ervan, inclusief neus en oorschelpen. Ze worden gebruikt bij verminking van het gezicht.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een gezichtsprothese? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven