Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hoort u niet goed? Dan krijgt u hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Alle overige hoorhulpmiddelen krijgt u 100% vergoed: ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaat uit een ontvanger en een zender.

Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

U krijgt batterijen bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel en oorstukjes volledig vergoed. U krijgt de kosten van vervanging van batterijen of accu’s niet vergoed. Hebt u al een hoortoestel of maskeerder? Dan kunt u voor garantie, onderhoud en service gewoon naar de hoorketen of audicien gaan waar u altijd heen gaat. Wij vergoeden de rekening rechtstreeks aan de hoorketen of audicien.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.

Aanvullende verzekering

Bovenop uw basisverzekering krijgt u een vergoeding van uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

In 2017 betaalt u vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

U kunt een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.