Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hoort u niet goed? Dan krijgt u hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Alle overige hoorhulpmiddelen krijgt u 100% vergoed:

  • Elektro-akoestische hoortoestellen, in gewone of bijzondere uitvoering, die een gestoord gehoor verbeteren en gehoorlepels of gehoorslangen die het geluid via mechanische weg versterken en de aanschaf en vervanging van oorstukjes.
  • Een maskeerder ter behandeling van ernstig oorsuizen en aankoop en vervanging van oorstukjes.
  • Ringleidingen, bestaande uit een versterker met eventueel een snoer en een tafelmicrofoon.
  • Infraroodapparatuur.
  • FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaat uit een ontvanger en een zender. (Deze apparatuur krijgt u eventueel met inductiespoel, hoofdtelefoon, of in kinbeugeluitvoering, met zonodig een tafelmicrofoon).

Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

U krijgt batterijen bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel en oorstukjes volledig vergoed. U krijgt de kosten van vervanging van batterijen of accu’s niet vergoed. Hebt u al een hoortoestel of maskeerder? Dan kunt u voor garantie, onderhoud en service gewoon naar de hoorketen of audicien gaan waar u altijd heen gaat. Wij vergoeden de rekening rechtstreeks aan de hoorketen of audicien.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.

Aanvullende verzekering

Bovenop uw basisverzekering krijgt u een vergoeding van uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

In 2016 betaalt u vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

U kunt een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar