Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of overige hoorhulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • Hoortoestellen: 75%
 • Overige hoorhulpmiddelen: 100%

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen

Toestemming nodig?

Bij een gecontracteerde zorgverlener hebt u vooraf geen toestemming van ons nodig. De zorgverlener beoordeelt namens ons of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding. In een aantal gevallen is toestemming vooraf wel nodig, hierover zal de zorgverlener u nader informeren.

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener hebt u vooraf wel toestemming nodig.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Voor hoortoestellen:

 • 75% voor een nieuw hoortoestel
 • Bij de eerste levering krijgt u ook batterijen en accu's
 • Gedurende 5 jaar krijgt u oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed bij de zorgverlener waar u uw hoortoestel hebt aangeschaft
 • Met behulp van het Hoorprotocol wordt de zorgvraag geformuleerd. Als uit uw zorgvraag blijkt dat uw hoortoestel moet beschikken over de functionaliteiten “oplaadbaarheid” en “connectiviteit” vergoedt CZ dit uit het basispakket vanaf categorie 4.

Voor overige hoorhulpmiddelen:

 • 100% (zoals ringleidingen, streamers, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht)

Aanvullende verzekering

 1. Vergoeding
 1. Vergoeding

Wanneer krijgt u een vergoeding

 • U krijgt een vergoeding voor hoortoestellen uit categorie 1 t/m 5 als deze zijn aangemeten volgens het landelijk geldende ‘Hoorprotocol’. Uw audicien kan dit verder uitleggen.
 • Is er een medische noodzaak voor een hoortoestel buiten categorie 1 t/m 5? Dan hebt u vooraf toestemming van ons nodig.
 • Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerd en niet-gecontracteerde zorg.
 • Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag uw huisarts om een verwijzing).
 • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijgt u niet vergoed.

Waar kunt u terecht?

Kijk in de Zorgvinder voor een gecontracteerde leverancier.

Al een keuze gemaakt?

Weet u al welke type hoortoestel het meest past bij uw zorgvraag? Kijk dan bij welke leverancier het betreffende toestel tot het actuele voorkeursassortiment behoort.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd toestemming bij ons aanvragen.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Bij reparatie of vervanging

 • Is uw hoortoestel ouder dan 5 jaar? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Vind een leverancier voor hoortoestellen.
 • Is uw hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar u het hoortoestel hebt aangeschaft.

De leverancier beoordeelt in beide gevallen of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel of voor reparatie.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven