Vergoeding hoortoestellen

U kunt een vergoeding krijgen voor hoortoestellen of maskeerders. Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • Hoortoestellen en maskeerders: 75%
 • Overige hoorhulpmiddelen: 100%

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders

Toestemming nodig?

Ja, bij een niet gecontracteerde zorgverlener of buitencategorie hoortoestel.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Voor hoortoestellen en maskeerders:

 • 75% voor een nieuw hoortoestel
 • Bij de eerste levering krijgt u ook batterijen en accu's
 • Gedurende 5 jaar krijgt u oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed bij de leverancier waar u uw hoortoestel hebt aangeschaft

Voor overige hoorhulpmiddelen:

 • 100% (zoals ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht)

Aanvullende verzekering

 1. Vergoeding
 1. Vergoeding

Wanneer krijgt u een vergoeding

 • U krijgt een vergoeding voor hoortoestellen uit categorie 1 t/m 5 als deze zijn aangemeten volgens het landelijk 'Keuzeprotocol Hoorzorg'. Uw audicien kan dit verder uitleggen.
 • Is er een medische noodzaak voor een hoortoestel buiten categorie 1 t/m 5? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig.
 • Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerd en niet-gecontracteerde zorg.
 • Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag uw huisarts om een verwijzing).
 • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijgt u niet vergoed.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor hoortoestellen of maskeerders:

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd toestemming bij ons aanvragen.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eigen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Bij reparatie of vervanging

 • Is uw hoortoestel ouder dan 5 jaar? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Vind een leverancier voor hoortoestellen.
 • Is uw hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar u het hoortoestel hebt aangeschaft.

De leverancier beoordeelt in beide gevallen of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel of voor reparatie.

Veelgestelde vragen

Naar boven