Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hoort u niet goed? Dan krijgt u hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. En overige hoorhulpmiddelen 100%, zoals ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Verder geldt...

  • Bij de eerste levering krijgt u ook batterijen en accu’s.
  • Gedurende 5 jaar krijgt u oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed.
  • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijgt u niet vergoed. Meer over extra services en producten voor uw hoortoestel.
  • Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en opgenomen zijn in de landelijke database. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.
  • Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag uw huisarts om een verwijzing).

Aanvullende verzekering

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U betaalt vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

U kunt een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice