Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hoort u niet goed? Dan krijgt u hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. En overige hoorhulpmiddelen 100%, zoals ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Verder geldt...

  • Bij de eerste levering krijgt u ook batterijen en accu’s.
  • Gedurende 5 jaar krijgt u oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed bij de leverancier waar u uw hoortoestel hebt aangeschaft.
  • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijgt u niet vergoed. Meer over extra services en producten voor uw hoortoestel.
  • Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en opgenomen zijn in de landelijke database. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.
  • Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag uw huisarts om een verwijzing).

Aanvullende verzekering

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U betaalt vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

U kunt een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Is uw hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar u het hoortoestel heeft aangeschaft. De leverancier beoordeelt in beide gevallen of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.