Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hoort u niet goed? Dan krijgt u hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Alle overige hoorhulpmiddelen krijgt u 100% vergoed: ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaan uit een ontvanger en een zender.

Gedurende 5 jaar hebt u recht op oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud. U hoeft hier zelf niet voor te betalen. De batterijen en accu’s bij de eerste levering van het hoortoestel krijgt u volledig vergoed. Kosten voor bijvoorbeeld vervangende batterijen, accu’s of servicepakketten worden niet vergoed.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u eerder nog geen hoortoestel gehad? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum. Uw huisarts kan u hiernaar doorverwijzen. 

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.

Aanvullende verzekering

Bovenop uw basisverzekering krijgt u een vergoeding van uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

In 2017 betaalt u vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

U kunt een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.