Vergoeding hoortoestellen

Wat krijgt u vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hoort u niet goed? Dan krijgt u hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Alle overige hoorhulpmiddelen krijgt u 100% vergoed: ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaan uit een ontvanger en een zender.

Gedurende 5 jaar hebt u recht op oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud. U hoeft hier zelf niet voor te betalen. De batterijen en accu's bij de eerste levering van het hoortoestel krijgt u volledig vergoed. Kosten voor bijvoorbeeld vervangende batterijen, accu's of servicepakketten worden niet vergoed.

Bent u jonger dan 67 jaar en hebt u nog geen hoortoestel? Dan hebt u een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Uw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Uw audicien kan dit verder aan u uitleggen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U betaalt vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

U kunt een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice