Vergoeding hospice

Wat krijgt u vergoed voor een hospice? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Een hospice is een instelling waar mensen worden verzorgd die in een vergevorderd stadium van hun ongeneeslijke ziekte zijn. Het lijden wordt zo veel mogelijk beperkt door het geven van totale zorg. Een hospice brengt een eigen bijdrage bij u in rekening. Deze is voor de dagelijkse kosten zoals eten, drinken en de wasserette. Wij vergoeden (een deel van) deze eigen bijdrage met een aantal van onze aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Huishoudelijke hulp waar u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op hebt, krijgt u via de gemeente. Wij vergoeden geen eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp en verpleging die het CAK volgens de Wlz bij u in rekening brengt.

Eigen bijdrage

Naast de eigen bijdrage voor dagelijkse kosten betaalt u voor het hospice een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Deze eigen bijdrage krijgt u niet vergoed. Voor meer informatie over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw hospice. Normaal gesproken is dat een hospice bij u in de buurt. Deze moet wel een contract hebben met het zorgkantoor dat de Wlz in die regio uitvoert. Neem voor persoonlijk advies contact op met uw zorgkantoor. Woont u in de regio: Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland, West-Brabant, Zuidoost-Brabant of Zuid-Limburg? Dan kunt u terecht bij CZ zorgkantoren. Woont u niet in één van de regio's van CZ zorgkantoren en wilt u weten wat uw zorgkantoor is? Op de website van ZN staat een overzicht met alle zorgkantoren.