Vergoeding hospice of bijna-thuis-huis

Een hospice of bijna-thuis-huis biedt zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Wat krijgt u vergoed voor een hospice of bijna-thuis-huis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Het verblijf en de zorg in een hospice of bijna-thuis-huis worden (deels) vergoed uit uw basisverzekering of door het Zorgkantoor.

  • Gaat u naar een particulier hospice of bijna-thuis-huis en wordt u op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis verzorgd? Dan wordt de zorg in het hospice vergoed vanuit uw basisverzekering als wijkverpleging. Er kan in dit geval sprake zijn van een eigen bijdrage.
  • Gaat u naar een toegelaten hospice (WTZI-instelling, palliatieve unit) en wordt u op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis verzorgd? Dan worden de zorg én het verblijf in het hospice vergoed vanuit uw basisverzekering als kortdurend eerstelijns verblijf.
  • Hebt u een Wlz-indicatie? Dan krijgt u de zorg in het hospice vergoed door het Zorgkantoor uit uw regio.

U kunt bij het hospice van uw keuze navragen op welke wijze de zorg (en het verblijf) wordt vergoed.

Eigen bijdrage

De hospice of bijna-thuis-huis van uw keuze kan een eigen bijdrage voor het verblijf, zoals eten, drinken en de wasserette in rekening brengen. Wij vergoeden (een deel van) deze eigen bijdrage uit de aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding

Wij helpen u graag

Hebt u vragen over de zorg en het verblijf in een hospice? De zorgadviseurs van het CZ Zorgteam adviseren u graag bij het maken van keuzes en nemen regelwerk uit handen.

CZ Zorgteam

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.