Vergoeding huisartsbezoek

Wat krijgt u vergoed voor huisartsbezoek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Huisartsbezoek

Het bezoek aan de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met huisartsen in Nederland afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijzen. Een huisarts is de eerste bij wie u zich meldt met vragen over uw gezondheid. De huisarts luistert naar uw klachten en stelt vast wat er met u aan de hand is. De huisarts behandelt u en helpt u bij het voorkomen van ziekte. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere arts.

Laboratoriumonderzoek

Vind de huisarts dat laboratoriumonderzoek noodzakelijk is? Bijvoorbeeld om uw bloed of ontlasting te laten onderzoeken? Dan ontvangt u daarvoor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als dit onderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. U betaalt hiervoor wel eigen risico. Gaat u naar een niet-gecontracteerd laboratorium? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Wilt u zelf (preventief) uw bloed laten onderzoeken, bijvoorbeeld voor een medische check? Dan hebt u geen verwijzing van een arts en wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt de kosten helemaal zelf.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Huisartsbezoek

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Laboratoriumonderzoek

Krijgt u het laboratoriumonderzoek vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico. De vergoeding voor laboratoriumonderzoek vanuit de basisverzekering valt namelijk niet onder huisartsenzorg. De huisarts is wel de opdrachtgever van het onderzoek, maar het onderzoek wordt uitgevoerd en in rekening gebracht door het laboratorium.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts. Hebt u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag een dokter nodig? Uw huisarts is aangesloten bij een huisartsenpost. Daar kunt u dan terecht.