Vergoeding praktijkondersteuner

Hebt u een chronische aandoening of psychische klachten? Dan kan uw huisarts u na een eerste consult doorverwijzen naar een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH). Kijk wat u kunt verwachten en wat u vergoed krijgt.

Wat krijgt u vergoed?

De praktijkondersteuner werkt bij uw huisartsenpraktijk en neemt een aantal taken van de huisarts over. Praktijkondersteuners hebben minimaal een HBO-opleiding. Er zijn 2 soorten praktijkondersteuners.

  • Praktijkondersteuner somatiek: ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met een chronische lichamelijke aandoening, zoals diabetes, astma, COPD, een hart- en vaatziekte en ouderen. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over uw ziekte, voert controles uit, helpt u met uw medicijnen en bekijkt samen met u hoe u gezonder kunt leven.
  • Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg GGZ: De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische problemen. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij u speelt. En bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen.

Zorg van de praktijkondersteuner valt onder de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

De praktijkondersteuner is werkzaam bij uw huisartsenpraktijk.

Op zoek naar een huisarts met een contract? Vind een huisarts bij u in de buurt.

Naar boven