Vergoeding hulphond

Wat krijgt u vergoed voor een hulphond (signaalhond)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een hulphond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt een diagnose voor een hulphond als u helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.044,- per jaar.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Voor de hulphond betaalt u geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de verzorging van de hulphond betaalt u wel eigen risico.

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: hulphond.

  • De hondenschool is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel.
  • De hondenschool voldoet aan de kenniseisen op Kynologisch gebied.
  • De hondentrainer heeft één van de volgende trainingen gevolgd: Van Hall 1, 2 en eventueel 3 of Gaus 1 en 2. Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
  • U krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • U krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Voor een eerste aanvraag moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. U of uw leverancier doet dit door het voorschrift van uw ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool in te sturen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool mee.

U leent de hulphond. Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuwe hulphond.