Vergoeding hulphond

Wat krijgt u vergoed voor een hulphond (signaalhond)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een hulphond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt een diagnose voor een hulphond als u helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.044,- per jaar.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Voor de hulphond betaalt u geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de verzorging van de hulphond betaalt u wel eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: hulphond.

  • Uw leverancier is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel.
  • De leverancier voldoet aan de kenniseisen op Kynologisch gebied.
  • De honden hebben één van de volgende trainingen gevolgd: Van Hall 1, 2 en eventueel 3 of Gaus 1 en 2. Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
  • U krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • U krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Voor een eerste aanvraag moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet uzelf of uw leverancier het voorschrift van uw ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool insturen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool mee.

U leent de hulphond. Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuwe hulphond.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice