Vergoeding hulphond

Wat krijgt u vergoed voor een ADL-hulphond (signaalhond)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een ADL-hulphond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt een diagnose voor een ADL-hulphond als u helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de ADL-hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.100.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers. 

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Voor de ADL-hulphond betaalt u geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de verzorging van de hond betaalt u wel eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor hulphonden? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat

  • Uw leverancier is lid van Assistance Dogs Europe, is gediplomeerd en beschikt over gekwalificeerd personeel.
  • Het personeel voldoet aan de kenniseisen op Kynologisch gebied.
  • De honden hebben één van de volgende trainingen gevolgd: DogVision 1 + 2, Gaus I + II of Opvoeding & Opleiding A + B.
  • U krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Akkoordverklaring voor de eerste aanvraag

Voor een eerste aanvraag moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet u (of uw leverancier) het voorschrift van uw behandelend arts met de adviesrapportage van uw ergotherapeut insturen, samen met een praktische indicatiestelling van de hondenschool. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U leent de ADL-hulphond. Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een andere ADL-hulphond.