Vergoeding hulpmiddel voor telefonie

Wat krijgt u vergoed voor een hulpmiddel telefonie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Software met beeld en tekstbemiddeling voor uw smartphone of tablet vergoeden we uit de basisverzekering. Met deze software kunt u toch gebruikmaken van telefonie als u doof of ernstig slechthorend bent. U krijgt de vergoeding als u aan tenminste één van de voorwaarden voldoet.

  • U bent volledig doof.
  • U hebt een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB, gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz.
  • Als het stil is en iemand praat op normale sterkte tegen u, verstaat u met uw beste oor niet meer dan 50% van wat die persoon zegt. Zelfs als u een hoortoestel gebruikt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Maar hebt u toch software nodig met beeld en tekstbemiddeling om te telefoneren? Dan is er sprake van een bijzondere individuele zorgvraag. Uw arts kan het hulpmiddel dan bij ons aanvragen met een recent audiogram.

Hulpmiddelen motorisch gehandicapten

Bent u motorisch gehandicapt? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders. Bent u motorisch zeer zwaar gehandicapt? Dan kunt u in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur. U moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor sign call apparatuur of omgevingsbesturing:

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een medische diagnose van de behandelend arts mee. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is. Hebt u een auditieve handicap? Stuur dan een audiogram mee.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven