Vergoeding implantaten

Wat krijgt u vergoed voor implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Voor het plaatsen van implantaten en het aanbrengen van het klikgebit hierop, krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Voor het plaatsen van de implantaten hebt u toestemming van ons nodig. Uw tandarts vraagt toestemming voor u aan.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst t/m 28 februari 2017
Referentielijst vanaf 1 maart 2017

Aanvullende verzekering

Als u geen toestemming van ons hebt, krijg u geen vergoeding uit de basisverzekering. Maar u kunt dan misschien wel een vergoeding krijgen uit verschillende aanvullende verzekeringen. Het maximale vergoedingsbedrag is een totaalbedrag voor al uw behandelingen bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt. Onder deze vergoeding valt ook de (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor een klikgebit op implantaten.

Eigen bijdrage

In 2016 betaalt u een eigen bijdrage van € 125,- per kaak voor een klikgebit op implantaten. Voor een klikgebit op implantaten voor zowel boven als onder betaalt u € 250,-.

In 2017 verandert de eigen bijdrage. U betaalt een eigen bijdrage voor een klikgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.

Met een aanvullende verzekering kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus.

Gaat u naar een kaakchirurg of tandprotheticus? Dan hebt u een verwijzing nodig van uw tandarts.

Wilt u een klikgebit op implantaten laten plaatsen? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen voor het plaatsen van de implantaten. Deze akkoordverklaring moet u of uw zorgverlener schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur met uw aanvraag de volgende gegevens mee:

  • uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • uw CZ relatienummer
  • gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of implantoloog
  • het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog

Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een klikgebit op implantaten vanuit de basisverzekering.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.