Vergoeding insulinetoedieningsmateriaal

Wat krijgt u vergoed voor een insulinepomp met toebehoren? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een draagbare uitwendige insulinepomp nodig? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering voor de volgende onderdelen:

  • uitwendige insulinepompen
  • toebehoren: fixatiemateriaal, verbindingsslangetjes en naalden
  • batterijen en oplaadapparatuur die bij de eerste aanschaf horen, de vervangende batterijen betaalt u zelf

Het is afhankelijk van het soort insulinepomp of u deze leent of in eigendom krijgt.

Heeft uw arts vastgesteld dat u prikangst hebt én er is bij u onlangs diabetes vastgesteld? Dan krijgt u een vergoeding voor een naaldloze insulinepen. U krijgt dan iedere 2 jaar 1 pen plus een reservepen vergoed. Ook eventuele accessoires die u voor een naaldloze insulinepen nodig hebt, worden vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: insulinepomp.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee. En hebt u een reserve-insulinepomp nodig? Dan moet u ook eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt of u een nieuw hulpmiddel krijgt. Pompen gaan 4 tot 6 jaar mee, dit is afhankelijk van het soort pomp.

Als u de apparatuur leent en u hebt deze niet meer nodig hebt, meldt u dit aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice