Vergoeding insulinetoedieningsmateriaal

Wat krijgt u vergoed voor een insulinepomp met toebehoren? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een draagbare uitwendige insulinepomp nodig? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering voor de volgende onderdelen:

  • uitwendige insulinepompen
  • toebehoren: fixatiemateriaal, verbindingsslangetjes en naalden
  • batterijen en oplaadapparatuur die bij de eerste aanschaf horen, de vervangende batterijen betaalt u zelf

Het is afhankelijk van het soort insulinepomp of u deze leent of in eigendom krijgt.

Heeft uw arts vastgesteld dat u prikangst hebt én er is bij u onlangs diabetes vastgesteld? Dan krijgt u een vergoeding voor een naaldloze insulinepen. U krijgt dan iedere 2 jaar 1 pen plus een reserve-pen vergoed. Ook eventuele accessoires die u voor een naaldloze insulinepen nodig hebt worden vergoed.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: insulinepomp.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee. En hebt u een reserve-insulinepomp nodig? Dan moet u ook eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt of u een nieuw hulpmiddel krijgt. Pompen gaan 4 tot 6 jaar mee, dit is afhankelijk van het soort pomp.

Als u de apparatuur leent en u hebt deze niet meer nodig hebt, meldt u dit aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.