Vergoeding kap om schedel te beschermen

Wat krijgt u vergoed voor een kap om de schedel te beschermen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Een kap om de schedel te beschermen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Wat krijgt u vergoed?

Een kap om de schedel te beschermen vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt voor vergoeding van een kap in aanmerking als u een schedelbeschadiging hebt of als u door regelmatige evenwichtsstoornissen of bewustzijnsstoornissen een grote kans hebt om te vallen waardoor een schedelbeschadiging kan ontstaan.

 

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

 

In het Reglement Hulpmiddelen(pdf) vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

 

Waar kunt u terecht voor een kap om de schedel te beschermen?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een schedelkap? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

De kap wordt uw eigendom. Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.