Vergoeding kortdurend verblijf zorginstelling

Wat krijgt u vergoed voor kortdurend verblijf in een zorginstelling? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u geneeskundige zorg nodig en kunt u daardoor tijdelijk niet meer thuis wonen? Maar is een ziekenhuisopname niet (meer) nodig? Dan krijgt u een vergoeding voor zorg en opvang in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2023 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorginstelling met een contract voor kortdurend verblijf:

Hoe snel kunt u terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf)?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor kortdurend verblijf. U kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven