Vergoeding kortdurend verblijf zorginstelling

Wat krijgt u vergoed voor kortdurend verblijf in een zorginstelling? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Kortdurend verblijf in een zorginstelling krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

 

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Wat krijgt u vergoed?

Hebt u geneeskundige zorg nodig en kunt u daardoor tijdelijk niet meer thuis wonen? Maar is een ziekenhuisopname niet (meer) nodig? Dan krijgt u een vergoeding voor zorg en opvang in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis uit uw basisverzekering.

 

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

 

Waar kunt u terecht voor een kortdurend verblijf in een zorginstelling?

U kunt terecht bij een zorginstelling met een contract voor kortdurend verblijf:

Hoe snel kunt u terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf)?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor kortdurend verblijf. U kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).