Vergoeding kronen, bruggen en implantaten

Wat krijgt u vergoed voor kronen en bruggen? En wat is de vergoeding voor implantaten die één of meerdere tanden vervangen, of kronen en bruggen ondersteunen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden kronen, bruggen en implantaten (ter vervanging van één of meerdere tanden of ter ondersteuning van kronen of bruggen) uit een aantal van onze aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

De vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen uit de aanvullende verzekering die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017
Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2018
Referentielijst vanaf 1 maart 2017
Referentielijst t/m 28 februari 2017

Abonnementen bij tandartsen vergoeden wij niet. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt? Vind een tandarts.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.