Vergoeding kronen, bruggen en implantaten

Wat krijgt u vergoed voor kronen en bruggen? En wat is de vergoeding voor implantaten die één of meerdere tanden vervangen, of kronen en bruggen ondersteunen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden kronen, bruggen en implantaten (ter vervanging van één of meerdere tanden of ter ondersteuning van kronen of bruggen) uit een aantal van onze aanvullende verzekeringen.

  1. Vergoeding

U krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2018. Bij sommige behandelingen rekent de tandarts materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet wettelijk vastgesteld. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens ons normaal zijn. Zo ziet u of uw tandarts gebruikelijke tarieven rekent.

Abonnementen bij tandartsen vergoeden wij niet. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt? Vind een tandarts.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kunt u terecht bij Mondzorg?

Hebt u mondzorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

CZ Klantenservice