Vergoeding mammaprothese

Wat krijgt u vergoed voor een mammaprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een mammaprothese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt voor vergoeding van een uitwendige mammaprothese in aanmerking als de borstklier helemaal of bijna helemaal ontbreekt. Dit kan veroorzaakt worden door een operatieve verwijdering van de borstklier of door het achterblijven van de natuurlijke ontwikkeling van de borstklier.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: mammaprothese.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Zorgadvies Kanker

Bij CZ hoeft u niet telkens opnieuw uw verhaal te vertellen aan verschillende mensen of afdelingen. De zorgadviseur die u helpt, blijft uw aanspreekpunt. Daar krijgt u advies over waar u de beste zorg kunt vinden, hulp bij de voorbereiding van uw afspraak bij de specialist of inzicht in mogelijke ondersteuning van diagnose tot en met herstel. Bel met (013) 594 91 10.