Nieuwe of experimentele behandelingen

Soms wordt een behandeling niet vergoed. Bijvoorbeeld omdat de behandeling nieuw of experimenteel is. Dan is eerst nog verder onderzoek nodig naar de resultaten van deze behandeling.

Wanneer is een behandeling nieuw/experimenteel?

Wij noemen een behandeling nieuw of experimenteel als de resultaten en gevolgen ervan nog niet voldoende onderzocht zijn.

Wanneer kan mijn arts een nieuwe of experimentele behandeling voorstellen?

Vaak verwacht of hoopt een arts dat een nieuwe of experimentele behandeling u helpt. Bijvoorbeeld als:

  • Er geen reguliere medische behandelingen meer mogelijk zijn voor uw gezondheidsprobleem
  • De nieuwe/experimentele behandeling mogelijk een aantal medische en/of persoonlijke voordelen voor u heeft in vergelijking met de reguliere behandeling
  • Onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek

Wat betekent 'stand van de wetenschap en praktijk'?

Een belangrijke eis die de overheid stelt aan vergoeding vanuit de basisverzekering is dat de behandeling voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Dit betekent dat er voldoende wetenschappelijk bewijs van goede kwaliteit nodig is waaruit blijkt dat de behandeling veilig en effectief is bij uw medische indicatie. Ook op langere termijn.

Waarom krijg ik geen vergoeding als mijn arts zegt dat de nieuwe/experimentele behandeling wel goed is voor mij?

Als zorgverzekeraar moeten wij van de overheid toetsen of gedeclareerde en aangevraagde behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Als dit niet zo is, vergoeden wij de behandeling niet. Het kan zijn dat uw zorgverlener vindt dat de zorg hier wel aan voldoet, maar CZ niet. U kunt ons dan vragen nog eens naar uw aanvraag en eventuele aanvullende informatie te kijken (een heroverweging vragen).

Wat kan CZ voor mij doen?

Onze zorgadviseurs bekijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn voor onderzoeken en/of behandelingen die wel voor vergoeding in aanmerking komen. Neem contact op met het CZ Zorgteam voor hulp.

Hoe weet ik of mijn behandeling wordt vergoed?

Er zijn alleen contracten afgesloten voor behandelingen die voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Als u naar een zorgverlener zonder contract wilt gaan (bijvoorbeeld in het buitenland), adviseren wij u vooraf te vragen of wij de behandeling vergoeden en hoe hoog de eventuele maximumvergoeding zal zijn. Zo komt u achteraf nooit voor vervelende verrassingen te staan. Wilt u weten hoe u dit kunt doen? Neem dan contact op met het CZ Zorgteam.