Vergoeding mobiliteit hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor mobiliteit hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor mobiliteit krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen en een eenvoudig hulpmiddel niet voldoende is. U komt in aanmerking voor een niet-eenvoudig loophulpmiddel als er sprake is van:

 • Evenwichtsstoornissen
 • Stoornissen in de onderste ledematen
 • Stoornissen in het uithoudingsvermogen of vormen van lichamelijke zwakte

Voorbeelden van niet-eenvoudige hulpmiddelen die wij vergoeden zijn:

 • Loopwagens en loopfietsen (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • Achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • Parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal)
 • Heavy duty rollators (> 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
 • Kinderrollators

Hebt u een loophulpmiddel nodig? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een loophulpmiddel en stelt vast wat voor u het meest doelmatige en geschikte hulpmiddel is om uw mobiliteitsproblemen op te lossen. Dat kan elk merk of model zijn, de leverancier zorgt dat deze aan u geleverd wordt. U hoeft hiervoor niet bij te betalen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan verrekenen wij uw vergoeding wel met het Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: loophulpmiddelen. Gaat het om een hulpmiddel voor een kind (tot 18 jaar)? Verfijn uw selectie dan op: loophulpmiddelen kind.

 • Loophulpmiddel voor volwassenen. Kost het loophulpmiddel minder dan € 600? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. U hebt wel een verwijzing nodig. Is het loophulpmiddel duurder dan € 600? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.
 • Loophulpmiddel voor kinderen (tot 18 jaar). Kost het kinderloophulpmiddel minder dan € 500? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier U hebt wel een verwijzing nodig. Is het loophulpmiddel duurder dan € 500? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.
 • U moet altijd toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat waar we geen contract mee hebben.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice