Vergoeding mobiliteit hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor mobiliteit hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor mobiliteit krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen en een eenvoudig hulpmiddel niet voldoende is. U komt in aanmerking voor een niet-eenvoudig loophulpmiddel als er sprake is van:

 • Evenwichtsstoornissen
 • Stoornissen in de onderste ledematen
 • Stoornissen in het uithoudingsvermogen of vormen van lichamelijke zwakte

Voorbeelden van niet-eenvoudige hulpmiddelen die wij vergoeden zijn:

 • Loopwagens en loopfietsen (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • Achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • Parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal)
 • Heavy duty rollators (> 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
 • Kinderrollators

Hebt u een loophulpmiddel nodig? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een loophulpmiddel en stelt vast wat voor u het meest doelmatige en geschikte hulpmiddel is om uw mobiliteitsproblemen op te lossen. Dat kan elk merk of model zijn, de leverancier zorgt dat deze aan u geleverd wordt. U hoeft hiervoor niet bij te betalen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan verrekenen wij uw vergoeding wel met het eigen risico.

In 2017 en 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: loophulpmiddelen. Gaat het om een hulpmiddel voor een kind (tot 18 jaar)? Verfijn uw selectie dan op: loophulpmiddelen kind.

 • Loophulpmiddel voor volwassenen. Kost het loophulpmiddel minder dan € 600,-? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. U hebt wel een verwijzing nodig. Is het loophulpmiddel duurder dan € 600,-? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.
 • Loophulpmiddel voor kinderen (tot 18 jaar). Kost het kinderloophulpmiddel minder dan € 500,-? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier U hebt wel een verwijzing nodig. Is het loophulpmiddel duurder dan € 500,-? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.
 • U moet altijd toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat waar we geen contract mee hebben.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice