Vergoeding mobiliteit hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor mobiliteit hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor mobiliteit krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen en een eenvoudig hulpmiddel niet voldoende is. U komt in aanmerking voor een niet-eenvoudig loophulpmiddel als er sprake is van:

  • evenwichtsstoornissen
  • stoornissen in de onderste ledematen
  • stoornissen in het uithoudingsvermogen of vormen van lichamelijke zwakte

Voorbeelden van niet-eenvoudige hulpmiddelen die wij vergoeden zijn:

  • loopwagens en loopfietsen (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  • achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  • parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal)
  • heavy duty rollators (> 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
  • kinderrollators

Hebt u een loophulpmiddel nodig? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een loophulpmiddel en stelt vast wat voor u het meest doelmatige en geschikte hulpmiddel is om uw mobiliteitsproblemen op te lossen. Dat kan elk merk of model zijn, de leverancier zorgt dat deze aan u geleverd wordt. U hoeft hiervoor niet bij te betalen.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit, prijzen, garantie en service.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

U moet altijd een toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat waar we geen contract mee hebben.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan verrekenen wij uw vergoeding wel met het eigen risico.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: loophulpmiddelen. In geval van een kind (tot 18 jaar) kunt u uw selectie verfijnen op: loophulpmiddelen kind.

Loophulpmiddelen voor volwassenen

Kost het loophulpmiddel minder dan € 600,-? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. U hebt wel een verwijzing nodig. Is het loophulpmiddel duurder dan € 600,-? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Loophulpmiddelen voor kinderen (tot 18 jaar)

Kost het kinderloophulpmiddel minder dan € 500,-? Dan kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. U hebt wel een verwijzing nodig. Is het loophulpmiddel duurder dan € 500,-? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.