Vergoeding mobiliteitshulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor mobiliteitshulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor mobiliteit krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen en een eenvoudiger hulpmiddel, zoals krukken of een rollator, niet voldoende is. Ook moet er sprake zijn van:

  • Evenwichtsstoornissen
  • Stoornissen in de onderste ledematen
  • Stoornissen in het uithoudingsvermogen of vormen van lichamelijke zwakte

Voorbeelden van niet-eenvoudige hulpmiddelen die wij vergoeden zijn:

  • Loopwagens en loopfietsen (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  • Achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  • Parkinsonrollators (met lichtsignaal en/of akoestisch signaal)
  • Heavy duty rollators (> 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
  • Kinderrollators

Hebt u een loophulpmiddel nodig? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een loophulpmiddel en stelt vast wat voor u het meest doelmatige en geschikte hulpmiddel is om uw mobiliteitsproblemen op te lossen. Dat kan elk merk of model zijn, de leverancier zorgt dat deze aan u geleverd wordt. U hoeft hiervoor niet bij te betalen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan verrekenen wij uw vergoeding wel met het eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor loophulpmiddelen:

U moet altijd toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat waar we geen contract mee hebben.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven