Vergoeding mobiliteitshulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor mobiliteitshulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor mobiliteit krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen en een eenvoudiger hulpmiddel, zoals krukken of een rollator, niet voldoende is. Ook moet er sprake zijn van:

  • Evenwichtsstoornissen
  • Stoornissen in de onderste ledematen
  • Stoornissen in het uithoudingsvermogen of vormen van lichamelijke zwakte

Voorbeelden van niet-eenvoudige hulpmiddelen die wij vergoeden zijn:

  • Loopwagens en loopfietsen (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  • Achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  • Parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal)
  • Heavy duty rollators (> 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
  • Kinderrollators

Hebt u een loophulpmiddel nodig? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een loophulpmiddel en stelt vast wat voor u het meest doelmatige en geschikte hulpmiddel is om uw mobiliteitsproblemen op te lossen. Dat kan elk merk of model zijn, de leverancier zorgt dat deze aan u geleverd wordt. U hoeft hiervoor niet bij te betalen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan verrekenen wij uw vergoeding wel met het eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor loophulpmiddelen:

U moet altijd toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat waar we geen contract mee hebben.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven