Vergoeding MRA-beugel

Wat krijgt u vergoed voor een MRA-beugel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een MRA-beugel krijgt u vergoed uit uw basisverzekering als de longarts, KNO-arts of neuroloog de diagnose OSA (Obstructief Slaap Apneu) vastgesteld hebben.

U krijgt deze vergoeding alleen als uw tandarts erkend is door bijvoorbeeld de NVTS of de EADMS.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor het leveren van een MRA-beugel? Vind een leverancier bij u in de buurt. Bij het opmeten en plaatsen van een MRA-beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Voor de vergoeding van de MRA-beugel is het belangrijk dat uw tandarts of kaakchirurg erkend is door bijvoorbeeld de NVTS of de EADMS. Orthodontisten gebruiken een eigen kwaliteitstoetsing. Deze stellen we gelijk aan de NVTS- en EADMS-accreditatie.

Draagt u een MRA-beugel? Dan moet u jaarlijks op controle bij de leverancier van uw MRA-beugel of een erkend zorgverlener. Zij controleren of uw gebit geen schade oploopt door het dragen van de aangemeten beugel.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Is de tandarts, orthodontist of kaakchirurg aangesloten bij een gecontracteerde leverancier? Dan regelt u de akkoordverklaring rechtstreeks met uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg. Als u kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan is elk jaar een nieuwe akkoordverklaring nodig.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven