Vergoeding MRA-beugel

Wat krijgt u vergoed voor een MRA-beugel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een MRA-beugel krijgt u vergoed uit uw basisverzekering als de longarts, KNO-arts of neuroloog de diagnose OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) vastgesteld hebben.

U krijgt deze vergoeding alleen als uw tandarts erkend is door bijvoorbeeld de NVTS, de EADMS of een soortgelijke organisatie.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een MRA-leverancier bij u in de buurt? Vind een MRA-leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: MRA-beugel. Bij het opmeten en plaatsen van een MRA-beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Voor de vergoeding van de MRA-beugel is het belangrijk dat uw tandarts of kaakchirurg erkend is door bijvoorbeeld de NVTS, de EADMS of een soortgelijke organisatie. Orthodontisten gebruiken een eigen kwaliteitstoetsing. Deze stellen we gelijk aan de NVTS- en EADMS-accreditatie.

Draagt u een MRA-beugel? Dan moet u jaarlijks op controle bij de leverancier van uw MRA-beugel of een erkend zorgverlener. Zij controleren of uw gebit geen schade oploopt door het dragen van de aangemeten beugel.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Is de tandarts, orthodontist of kaakchirurg aangesloten bij een gecontracteerde leverancier? Dan regelt u de akkoordverklaring rechtstreeks met uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg. Als u kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan is elk jaar een nieuwe akkoordverklaring nodig.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice