Vergoeding oogprothese

Wat krijgt u vergoed voor een oogprothese, scleraschaal en scleralens? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Heeft u een oogprothese, scleraschaal of scleralens nodig? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Vergoeding in het kort

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor uw hulpmiddel:

U kunt direct contact opnemen met een leverancier met een contract. U hebt een voorschrift nodig van de medisch-specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hebt u een scleralens nodig? Dan moet u ook eerst contact met ons opnemen voor het aanvragen van een akkoordverklaring.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.