Vergoeding oogprothese

Wat krijgt u vergoed voor een oogprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een oogprothese nodig? Dan krijgt u een vergoeding voor een oogprothese vanuit uw basisverzekering. U krijgt de vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen, oogprothese.

Wilt u gebruikmaken van een leverancier waarmee we afspraken hebben? Dan kunt u direct contact opnemen met de leverancier. U hebt een voorschrift nodig van de medisch-specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hebt u een scleralens nodig? Dan moet u ook eerst contact met ons opnemen voor het aanvragen van een akkoordverklaring.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.