Vergoeding oorcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een oorcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u flaporen? Dan krijgt u een oorcorrectie vergoed vanuit sommige aanvullende verzekeringen. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering. U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, een arts verstandelijk gehandicapten of Jeugdgezondheidszorgarts.

  1. Vergoeding

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum terecht. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: Flaporen - Plastische chirurgie (aanvullende verzekering).

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice