Vergoeding oorcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een oorcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

In 2018 geldt een andere vergoeding.

Hebt u flaporen en bent u jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u een oorcorrectie volledig vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, een arts verstandelijk gehandicapten of Jeugdgezondheidszorgarts.

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum terecht. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: Flaporen - Plastische chirurgie (aanvullende verzekering).