Vergoeding oorcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een oorcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u flaporen? Dan krijgt u een oorcorrectie vergoed vanuit sommige aanvullende verzekeringen. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering. U hebt een verwijzing nodig van een arts verstandelijk gehandicapten of Jeugdgezondheidszorgarts.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum terecht. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: Flaporen - Plastische chirurgie (aanvullende verzekering).

Nog vragen? We zijn er voor u