Vergoeding oorcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een oorcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u flaporen? Dan krijgt u een oorcorrectie vergoed vanuit sommige aanvullende verzekeringen. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering. U hebt een verwijzing nodig van een arts verstandelijk gehandicapten of Jeugdgezondheidszorgarts.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum met een contract voor oorcorrecties. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Nog vragen? We zijn er voor u