Vergoeding orthodontie

Wat krijgt u vergoed voor orthodontie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Orthodontie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Onderstaande vergoeding is de maximale vergoeding zolang u bij ons bent verzekerd. In bijzondere gevallen wordt orthodontie uit de basisverzekering vergoed.

  1. Vergoeding

Het maakt niet uit naar welke orthodontist u gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, u krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2018.

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2018
Referentielijst vanaf 1 maart 2017
Referentielijst t/m 28 februari 2017

Hebt u de aanvullende verzekering Gezinnen? Lees meer over het Beugelplan (tot 22 jaar).

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw orthodontist. Vind een orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl

Hoe snel kunt u terecht bij: mondzorg?

Hebt u mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijgt u de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
  • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijgt u de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
  • U kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
  • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
  • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kunt u binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
  • Voor mondzorg zonder spoed kunt u binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kunt u de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice