Vergoeding orthodontie

Wat krijgt u vergoed voor orthodontie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Orthodontie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Onderstaande vergoeding is de maximale vergoeding zolang u bij ons bent verzekerd. In bijzondere gevallen wordt orthodontie uit de basisverzekering vergoed.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Het maakt niet uit naar welke orthodontist u gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, u krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2018.

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst t/m 28 februari 2017
Referentielijst vanaf 1 maart 2017

Hebt u de aanvullende verzekering Gezinnen? Lees meer over het Beugelplan (tot 22 jaar).

Let op: u krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering bij een zeer ernstige groei- of ontwikkelstoornis. Lees meer over orthodontie in bijzondere gevallen.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw orthodontist. Vind een orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl