Vergoeding orthodontie

Wat krijgt u vergoed voor orthodontie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Orthodontie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Onderstaande vergoeding is de maximale vergoeding zolang u bij ons bent verzekerd. In bijzondere gevallen wordt orthodontie uit de basisverzekering vergoed.

  1. Vergoeding

Het maakt niet uit naar welke orthodontist u gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, u krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019
Referentielijst vanaf 1 januari 2018

Hebt u de aanvullende verzekering Gezinnen? Lees meer over het Beugelplan (tot 22 jaar).

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw orthodontist. Vind een orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl

Hoe snel kunt u terecht bij Mondzorg?

Hebt u mondzorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.