Vergoeding orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U betaalt wel een eigen bijdrage.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

  • Tot 16 jaar: € 65 per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 130 per paar

Toestemming nodig?

U heeft vooraf toestemming van ons nodig. De leverancier vraagt dit vooraf bij ons aan.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor orthopedische schoenen uit de basisverzekering. Ook vervangende schoenen en een reservepaar krijgt u vergoed.

Vervanging van uw schoenen

  • Tot 16 jaar: Na 9 maanden krijgt u nieuwe schoenen vergoed. 
  • Vanaf 16 jaar: 15 maanden na de laatste levering krijgt u nieuwe schoenen vergoed. 

Reservepaar

  • Tot 16 jaar: U krijgt geen vergoeding voor een reservepaar. 
  • Vanaf 16 jaar: 3 maanden na de levering van uw eerste paar krijgt u een reservepaar vergoed.  

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Voor orthopedische schoenen hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist. Voor semi-orthopedische schoenen is een verwijzing van uw huisarts voldoende.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Bij een leverancier met contract krijgt u 3 maanden garantie op de pasvorm. En 6 maanden Kosten als gevolg van productie-, montage- en afleveringsfouten zijn voor rekening van de leverancier.

Zijn er buiten de garantieperiode reparaties of aanpassingen nodig? Dan hebt u een akkoordverklaring nodig.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. U krijgt geen vergoeding als de leverancier niet erkend is door de SEMH.