Vergoeding orthopedische schoenen

Wat krijgt u vergoed voor orthopedische schoenen? Bekijk uw vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. De schoenen zijn uw eigendom. Vraag altijd een verwijzing van uw huisarts. De huisarts schat in of u complexe voetzorg nodig hebt via een specialist of dat hij u rechtstreeks kan verwijzen naar een orthopedisch schoenmaker.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit heet een wettelijke eigen bijdrage.

Deze wettelijke eigen bijdrage in 2019 is:

  • Tot 16 jaar: € 65,50 per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 131 per paar

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt zoeken op: orthopedische en semi-orthopedische schoenen.

De leverancier vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan. En stuurt ons de medische diagnose van een arts en offerte.

CZ Klantenservice