Vergoeding orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U betaalt wel een eigen bijdrage.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

  • Tot 16 jaar: € 65 per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 130 per paar 

Toestemming nodig? 

U hebt vooraf toestemming van ons nodig. De leverancier vraagt dit vooraf bij ons aan.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor orthopedische schoenen uit de basisverzekering. Ook vervangende schoenen en een reservepaar krijgt u vergoed.

Vervanging van uw schoenen

  • Tot 16 jaar: Na 9 maanden krijgt u nieuwe schoenen vergoed. 
  • Vanaf 16 jaar: 15 maanden na de laatste levering krijgt u nieuwe schoenen vergoed. 

Reservepaar

  • Tot 16 jaar: U krijgt geen vergoeding voor een reservepaar. 
  • Vanaf 16 jaar: 3 maanden na de levering van uw eerste paar krijgt u een reservepaar vergoed.  

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Voor orthopedische schoenen hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist. Voor semi-orthopedische schoenen is een verwijzing van uw huisarts voldoende.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Bij een leverancier met contract krijgt u 3 maanden garantie op de pasvorm. En 6 maanden Kosten als gevolg van productie-, montage- en afleveringsfouten zijn voor rekening van de leverancier.

Zijn er buiten de garantieperiode reparaties of aanpassingen nodig? Dan hebt u een akkoordverklaring nodig.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. U krijgt geen vergoeding als de leverancier niet erkend is door de SEMH

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven