Vergoeding CPAP-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u moeite met ademhalen tijdens uw slaap? En bent u als slaapapneupatiënt (Obstructief Slaap Apneu oftewel OSA) medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijgt u de CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van uw akkoordverklaring voor CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Uw medisch- of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat u de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat u baat hebt bij de CPAP-apparatuur. Dat kan alleen als u het apparaat goed gebruikt. En we vragen van uw leverancier dat de positietrainer gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Dit staat in onze  en in het reglement Hulpmiddelen.
Daarom leest de leverancier, met uw toestemming, de CPAP-apparatuur op afstand uit. Of u stuurt zelf de SD-kaart op.

De leverancier kijkt dan of de CPAP-apparatuur nog goed werkt en of u deze goed hebt gebruikt. Wilt u om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan moet u in ieder geval een ’Verklaring registratie CPAP-apparatuur’ invullen zoals ook in het reglement Hulpmiddelen is aangegeven.

Werkt uw CPAP-apparatuur niet goed meer of hebt u hem niet meer nodig?

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. U hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

U leent dit hulpmiddel. Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, meld dit dan aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u