Vergoeding OSAS/CPAP-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor OSAS/CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u moeite met ademhalen tijdens uw slaap? En bent u OSAS medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijgt u CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Minimaal één keer per jaar hebt u persoonlijk contact met uw leverancier. Deze bekijkt dan of de apparatuur nog doelmatig voor u is en of u nog recht hebt op vergoeding.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van uw akkoordverklaring voor OSAS/CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn
  • Uw medisch specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat u de apparatuur langdurig gaat gebruiken
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. U hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

U leent dit hulpmiddel. Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, meld dit dan aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice