Vergoeding OSAS/CPAP-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor OSAS/CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u moeite met ademhalen tijdens uw slaap? En bent u OSAS medisch gediagnosticeerd door een medisch specialist? Dan krijgt u CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van uw akkoordverklaring is het volgende van belang:

  • u moet de diagnose van de medisch specialist meesturen
  • de zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn
  • uw medisch specialist moet op de zorgaanvraag dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest
  • uit de zorgaanvraag moet blijken dat u de apparatuur langdurig gaat gebruiken
  • uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. U hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Gaat u naar een leverancier waar wij geen overeenkomst mee hebben? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

U leent dit hulpmiddel. Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.