Vergoeding CPAP-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

CPAP-apparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor CPAP-apparatuur geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt voor CPAP-apparatuur geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Heeft u moeite met ademhalen tijdens uw slaap? En bent u als slaapapneupatiënt (Obstructief Slaap Apneu oftewel OSA) medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijgt u de CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier met contract gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Let op: Wij vergoeden niet de stroomkosten van het gebruik van het apparaat.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor CPAP-apparatuur? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van uw akkoordverklaring voor CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Uw medisch- of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat u de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat u baat hebt bij de CPAP-apparatuur. Dat kan alleen als u het apparaat goed gebruikt. Uw leverancier controleert jaarlijks of uw CPAP nog goed werkt en of er verbeteringen nodig zijn. Daarom leest uw leverancier uw CPAP jaarlijks op afstand uit of vraagt u zelf de SD-kaart op te sturen.

Gaat u naar een niet gecontracteerde leverancier? Dan moet u in ieder geval een ’Verklaring registratie CPAP-apparatuur’ invullen.

De jaarlijkse controle van het CPAP apparaat is verplicht, en staat vermeld in de bijlage Hulpmiddelen.

Werkt uw CPAP-apparatuur niet goed meer of hebt u hem niet meer nodig?

Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. U hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

U leent dit hulpmiddel. Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, meld dit dan aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.