Vergoedingen overige voethulpmiddelen

Overige voethulpmiddelen zijn bijvoorbeeld (orthopedische) zooltjes, tape, drukverband, teenprothesen, nagelprothesen en nagelbeugels. Kijk wat u vergoed krijgt.

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden deze voethulpmiddelen:

  • Als u één van onderstaande aanvullende verzekeringen hebt én
  • als u onder behandeling bent van een podotherapeut, podoloog of pedicure én
  • als de podotherapeut, podoloog of pedicure de voethulpmiddelen aanmeet, levert en heeft vastgesteld dat de voethulpmiddelen medisch noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Vergoeding via de pedicure geldt alleen als u daar behandeld wordt voor reumatische artritis.

Zijn de voethulpmiddelen duurder dan de vergoeding die u krijgt? Dan betaalt u dit verschil zelf.

Belangrijk! De maximumvergoeding geldt voor steunzolen en voethulpmiddelen samen.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een erkende podotherapeut, podoloog of pedicure? Vind een zorgverlener.

Nog vragen? We zijn er voor u