Vergoeding PEP-masker

Wat krijgt u vergoed voor apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-masker)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Meestal gaat het om een masker of mondstuk (het PEP-masker (positive expiratory pressure), de mini-PEP, de Flutter, de Shaker en de Aerobika). Ze zorgen voor positieve druk bij het uitademen en bevorderen de slijmafvoer.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een PEP-masker? Vind een leverancier bij u in de buurt. De leveranciers leveren door heel Nederland. U moet de leverancier een medische diagnose laten zien van uw arts.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Leent u dit hulpmiddel en heeft u het niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.