Vergoeding prothese

Wat krijgt u vergoed voor een prothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een prothese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding van een prothese, als uw schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. Wij vergoeden prothesen die uw schouder, arm, hand, been of voet kunnen vervangen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw prothese? Vind een leverancier bij u in de buurt. Zoek op de prothese die u nodig hebt. Bijvoorbeeld armprothese.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een voorschrift van de revalidatiearts en een offerte van de leverancier mee.

Kinderen tot 17 jaar ontvangen de prothese in eigendom; volwassenen ontvangen de prothese in bruikleen. Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Dan kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een offerte mee van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.