Vergoeding pruik

Wat krijgt u vergoed voor een pruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U hebt recht op een vergoeding voor haarwerk of pruik bij langdurige, gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening of behandeling. Als het haarwerk of de pruik duurder is dan de maximale vergoeding, moet u de rest zelf betalen. Dit heet een eigen bijdrage.

Klassieke mannelijke kaalheid is geen medische aandoening zoals hier bedoeld. Als deze vorm van kaalhoofdigheid voorkomt bij vrouwen, dan is het wel een medische aandoening. Een pruik of haarwerk komt dan wel voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking.

Basisverzekering

In 2018 wordt uw nota bij een gecontracteerde leverancier voor 100% vergoed tot maximaal € 431,-.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

  1. Vergoeding

Het bedrag dat wordt vergoed uit de aanvullende verzekering kunt u ook gebruiken voor de aanschaf van een andere vorm van hoofdbedekking, zoals een bandana of hoed.

Een haarwerkspecialist waarmee wij afspraken hebben gemaakt, brengt de totale kosten van het haarwerk in rekening bij ons. Wij brengen het bedrag dat buiten de dekking van de basis- en aanvullende verzekering valt in rekening bij u.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Als het haarwerk duurder is dan de wettelijke vergoeding kunt u wel voor extra kosten komen te staan.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: haar en pruik. Wilt u de vergoeding uit de aanvullende verzekering gebruiken voor een andere vorm van hoofdbedekking, dan kunt u daarvoor zelf een winkel uitkiezen.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • U hebt recht op één haarstuk of andere hoofdbedekking per jaar.
  • De leveranciers van haarwerken en pruiken hebben een diploma van de kappersopleiding.
  • De leveranciers kunnen alle soorten haarwerken leveren in verschillende merken en modellen.
  • U kunt binnen 5 werkdagen bij een leverancier terecht voor een intake gesprek.
  • Confectie haarwerken worden binnen 2 werkdagen na bestelling bij u aangemeten. Maatwerk wordt binnen 12 weken na bestelling bij u aangemeten.
  • U hebt een garantie van 12 maanden op een haarwerk van echt haar of cyberhaar bij dagelijks gebruik.

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hebt u alleen een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. Bij dagelijks gebruik gaat een haarwerk of pruik minimaal één jaar mee, als u deze natuurlijk goed verzorgt.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen