Vergoeding redressiehelm

Wat krijgt u vergoed voor een redressiehelm? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een redressiehelm vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. Uw kind komt voor vergoeding van een redressiehelm in aanmerking als bij plagio- of brachycefalie (scheve schedel of brede schedel) zonder craniosynostose (vergroeien van schedelbeenderen).

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een redressiehelm terecht bij een orthopedisch instrumentmaker.

U moet altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische indicatie samen met een offerte van de leverancier mee. Ook hebt u een voorschrift nodig van uw medisch specialist.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice