Vergoeding redressiehelm

Wat krijgt u vergoed voor een redressiehelm? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een redressiehelm vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. Uw kind komt voor vergoeding van een redressiehelm in aanmerking als bij plagio- of brachycefalie (scheve schedel of brede schedel) zonder craniosynostose (vergroeien van schedelbeenderen).

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een redressiehelm terecht bij een orthopedisch instrumentmaker.

U moet altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische indicatie samen met een offerte van de leverancier mee. Ook hebt u een voorschrift nodig van uw medisch specialist.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven