Vergoeding robotmanipulator en eetapparaten

Wat krijgt u vergoed voor een robotmanipulator en eetapparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Robotmanipulatoren en eetapparaten worden vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als:

  • u dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat u niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • de robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd.
  • garantie van 3 jaar.
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarnaast:

  • moet u voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier.
  • moet u voor vergoeding van een eetapparaat, een voorschrift hebben van de specialist die u behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

U leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar