Vergoeding robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen

Wat krijgt u vergoed voor robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdragen

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen worden vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen als:

  • U dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat u niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • Het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier met contract gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor een robotmanipulator, drink- en/of eetapparaat of een armondersteuning:


Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Het hulpmiddel wordt binnen 4 weken geleverd.
  • Garantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarnaast:

  • Moet u voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier.
  • Moet u voor vergoeding van een drink- en eetapparaat, een voorschrift hebben van de specialist die u behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

U leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.