Vergoeding schrijf- en rekenmachine

Wat krijgt u vergoed voor een schrijf- en rekenmachine? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een schrijf- en rekenmachine krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u voor het onderhouden van maatschappelijke contacten (bijna) helemaal op deze middelen bent aangewezen. Elektronische brailleschrijfmachines worden in het algemeen toegewezen als u zowel visueel als motorisch gehandicapt bent.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: schrijfmachines.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • snelle levering: de schrijf- of rekenmachine wordt binnen 10 werkdagen geleverd
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Gaat het om een braille schrijfmachine? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag ook graag een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut of visueel adviescentrum.

U leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.