Vergoeding schrijf- en rekenmachine

Wat krijgt u vergoed voor een schrijf- en rekenmachine? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Schrijf- en rekenmachine krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor schrijf- en rekenmachine geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt voor schrijf- en rekenmachine geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Een schrijf- en rekenmachine krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u voor het onderhouden van maatschappelijke contacten (bijna) helemaal op deze middelen bent aangewezen. Elektronische brailleschrijfmachines worden in het algemeen toegewezen als u zowel visueel als motorisch gehandicapt bent.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier met contract gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor schrijf- en rekenmachines? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • Snelle levering: de schrijf- of rekenmachine wordt binnen 10 werkdagen geleverd
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Gaat het om een braille schrijfmachine? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag ook graag een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut of visueel adviescentrum.

U leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.