Vergoeding schrijf- en rekenmachine

Wat krijgt u vergoed voor een schrijf- en rekenmachine? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Een schrijf- en rekenmachine krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u voor het onderhouden van maatschappelijke contacten (bijna) helemaal op deze middelen bent aangewezen. Elektronische brailleschrijfmachines worden in het algemeen toegewezen als u zowel visueel als motorisch gehandicapt bent.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen, schrijfmachines of hulpmiddelen, rekenmachines.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • snelle levering: de schrijf- of rekenmachine wordt binnen 10 werkdagen geleverd
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Gaat het om een braille schrijfmachine? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag ook graag een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut of visueel adviescentrum.

U leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar