Vergoeding schrijf- en rekenmachine

Wat krijgt u vergoed voor een schrijf- en rekenmachine? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een schrijf- en rekenmachine krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u voor het onderhouden van maatschappelijke contacten (bijna) helemaal op deze middelen bent aangewezen. Elektronische brailleschrijfmachines worden in het algemeen toegewezen als u zowel visueel als motorisch gehandicapt bent.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor schrijf- en rekenmachines? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • Snelle levering: de schrijf- of rekenmachine wordt binnen 10 werkdagen geleverd
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Gaat het om een braille schrijfmachine? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag ook graag een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut of visueel adviescentrum.

U leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven