Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor solo-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Solo-apparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor een vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ). Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: soloapparatuur.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. Hierbij zit een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom u de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden en een offerte van uw leverancier. Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aan ons vragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Leent u dit hulpmiddel en hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice