Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor solo-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Solo-apparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor een vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ). Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor solo-apparatuur:

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Vraag dan altijd eerst een akkoordverklaring bij ons aan. Hierbij zit een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom u de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden en een offerte van uw leverancier. Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan gaat dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Leent u dit hulpmiddel en hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven