Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijgt u vergoed voor solo-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Solo-apparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor een vergoeding in de volgende situaties:

  • Er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ) en hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als deze hulpmiddelen andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren.
  • U gebruikt de apparatuur voor het volgen van regulier onderwijs. 
  • U gebruikt de apparatuur voor het volgen van speciaal onderwijs in klassikaal-, onderscheidenlijk groepsverband dat niet speciaal gericht is op dove en slechthorende leerlingen. 
  • U gebruikt de apparatuur tijdens het op medische gronden noodzakelijk ondergaan van een groepsgewijze therapeutische behandeling. 
  • U gebruikt de apparatuur bij het in een gestructureerd en georganiseerd verband verrichten van betaalde of niet-betaalde werkzaamheden.

Deze vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: soloapparatuur.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. Hierbij zit een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom u de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan 6 maanden en een offerte van uw leverancier. Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aan ons vragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.