Vergoeding specialist ouderengeneeskunde & arts verstandelijk gehandicapten

Een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten krijgt u soms vergoed uit uw basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, u hebt een verwijzing nodig van de huisarts

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt een vergoeding als u zelfstandig woont en een aandoening of beperking hebt waarvoor u geneeskundige zorg nodig hebt. De zorg die u krijgt, is dezelfde zorg die ook door uw huisarts gegeven wordt. Door uw aandoening kunt u uw zorg zelf niet regelen. Bijvoorbeeld omdat u:

  • een complexe lichamelijke of psychische aandoening hebt.
  • een chronisch progressieve, degeneratieve aandoening hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose.
  • niet-aangeboren hersenletsel hebt.
  • een verstandelijke beperking hebt.

De zorg en hulp die u nodig hebt, bestaat uit:

  • gericht overleg met de behandelend arts.
  • consulten of dagbehandeling gericht op medisch advies of interventies.
  • een onderzoek of een inschatting om te bepalen welk zorg- en behandelplan voor u passend is .
  • uitvoering van het behandelplan.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt voor een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten terecht bij uw huisarts. Voldoet u aan de voorwaarden hierboven? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. U krijgt deze zorg dan vergoed uit de basisverzekering.

Let op! We vergoeden geen kosten de vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of een subsidieregeling.

Waar kunt u terecht?

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven